Název: Míra nezaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání na Plzeňsku
Další názvy: Unemployment rate from the point of the branch of education in Pilsen and it?s surroundings
Autoři: Voříšková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10005
Klíčová slova: nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;trh práce;zaměstnání;mzda;volné pracovní místo
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;unemployment rate;labour market;employment;wage;job vacancy
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o míře nezaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání na Plzeňsku. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V závěru práce jsou uvedeny výsledky provedeného výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the rate of unemployment from the point of the branch of education in Pilsen and it?s surroundings. It is divided into theoretical and practical parts. In the end of the thesis there are the results of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mira nezamestnanosti z hlediska oboru vzdelani na Plzensku.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
voriskova VP.pdfPosudek vedoucího práce24,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
voriskova OP.pdfPosudek oponenta práce51,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
voriskova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.