Title: Životní situace rodin, jejichž člen trpí sclerosou multiplex (výběrové šetření v Plzeňském kraji)
Other Titles: Life situation of families whose member suffers from sclerosis multiple (survey in the Pilsen region)
Authors: Berešová, Markéta
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10008
Keywords: životní situace;roztroušená skleróza;rodinný pečovatel;kvalita života;děti pacienta;partner pacienta
Keywords in different language: life situation;multiple sclerosis;family caregiver;quality of life;children of patient;partner of patient
Abstract: Práce je zaměřena na rodinné příslušníky, kteří jsou ovlivněni roztroušenou sklerózou jednoho člena rodiny. Cílem práce je analýza životní situace těchto rodin. Konkrétně se práce zaměřuje na partnery a děti pacientů. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, se kterými se dál operuje v praktické části. Výzkum byl realizován v 6 rodinách žijících na území Plzeňského kraje. Výsledky práce jsou založeny na hloubkových rozhovorech se šesti partnery nemocných a se sedmi dětmi nemocných. Doplňkovými metodami byl Dotazník Burnout Measures a Metoda křivky života.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on family members who are affected by multiple sclerosis which one of member suffers from it. The aim of study was to analyse difficult life situations of these families. It is about partners and children of patient specifically. The theoretical part is based on general description of terms which are used in practical part. The research was realized in 6 families that live in Pilsen region. The research was realised by conducting in-depth interviews with 6 partners and 7 children of patients. The findings are supported by Questionnaire Burnout Measures its authors are Ayala Pines and Eliot Aronson. And findings are supported by Method of Life Graph which was developed by Jiří Tyl.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Beresova.pdfPlný text práce702,04 kBAdobe PDFView/Open
Beresova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFView/Open
Beresova OP.pdfPosudek oponenta práce20,13 kBAdobe PDFView/Open
beresova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.