Název: Životní situace rodin, jejichž člen trpí sclerosou multiplex (výběrové šetření v Plzeňském kraji)
Další názvy: Life situation of families whose member suffers from sclerosis multiple (survey in the Pilsen region)
Autoři: Berešová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10008
Klíčová slova: životní situace;roztroušená skleróza;rodinný pečovatel;kvalita života;děti pacienta;partner pacienta
Klíčová slova v dalším jazyce: life situation;multiple sclerosis;family caregiver;quality of life;children of patient;partner of patient
Abstrakt: Práce je zaměřena na rodinné příslušníky, kteří jsou ovlivněni roztroušenou sklerózou jednoho člena rodiny. Cílem práce je analýza životní situace těchto rodin. Konkrétně se práce zaměřuje na partnery a děti pacientů. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, se kterými se dál operuje v praktické části. Výzkum byl realizován v 6 rodinách žijících na území Plzeňského kraje. Výsledky práce jsou založeny na hloubkových rozhovorech se šesti partnery nemocných a se sedmi dětmi nemocných. Doplňkovými metodami byl Dotazník Burnout Measures a Metoda křivky života.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on family members who are affected by multiple sclerosis which one of member suffers from it. The aim of study was to analyse difficult life situations of these families. It is about partners and children of patient specifically. The theoretical part is based on general description of terms which are used in practical part. The research was realized in 6 families that live in Pilsen region. The research was realised by conducting in-depth interviews with 6 partners and 7 children of patients. The findings are supported by Questionnaire Burnout Measures its authors are Ayala Pines and Eliot Aronson. And findings are supported by Method of Life Graph which was developed by Jiří Tyl.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Beresova.pdfPlný text práce702,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beresova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beresova OP.pdfPosudek oponenta práce20,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
beresova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.