Název: Komunikace mezi učitelem a žákem na 1. stupni ZŠ 26. ZŠ v Plzni
Další názvy: Communication between teacher and pupil on first grade of 26th primary school in Pilsen
Autoři: Švolbová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10011
Klíčová slova: komunikace;pedagogická komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace;žák;učitel
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;pedagogical communication;verbal communication;nonverbal communication;pupil;teacher
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žáky na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem této práce je zmapování verbální a neverbální komunikace v hodinách českého jazyka a matematiky v průběhu jednoho roku. Teoretická část nejdříve seznamuje s tématem komunikace, dále se zaměřuje na pedagogickou komunikaci a nakonec se specializuje na verbální a neverbální komunikaci v pedagogickém procesu. Praktická část je věnována výzkumnému šetření. Výzkumnou metodou je především videostudie a nepřímé pozorování s využitím Flandersova systému na pozorování a vyhodnocení komunikace ve třídě. V závěru práce jsou díky získaným datům potvrzeny či vyvráceny předem stanovené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with communication between teacher and pupils in primary school. The main target of this thesis is map of verbal and nonverbal communication in lessons of Czech language and mathematics during year. Theoretical part acquaints of communication, it concentrates on pedagogical communication and finally it specializes in verbal and nonverbal communication in pedagogical process. Practical part is dedicated to research survey. Research method is mainly video study and indirect observation. Flanders´ system is used for observation and evaluation of communication in the class. At the end of thesis there are confirmed or disproved hypothesis which were determinated in advance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svolbova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svolbova OP.pdfPosudek oponenta práce27,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svolbova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.