Title: Integrační proces cizinců ze zemí mimo EU v České republice (analýza na vybraných zařízeních)
Other Titles: Integration process of foreigners of non-EU countries of origin in the Czech Republic (analysis on selected integration centres and NGOs)
Authors: Prokešová, Lucie
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10014
Keywords: migrace;integrace;cizinci;nezisková organizace;dlouhodobý pobyt;trvalý pobyt;pracovní povolení;švarcsystém;klient;azyl
Keywords in different language: migration;integration;foreigners;non-profit organizations;long-term residence;permanent residence;work permits;schwarz system;client;asylum
Abstract: Diplomová práce je zaměřena integrační problémy, které cizinci musí řešit při svém vstupu do České republiky. V úvodu jsem se věnovala základním integračním politikám a jednotlivým pojmům a pobytům, které se v cizinecké problematice nejčastěji vyskytují. V druhé polovině jsem popsala integrační problémy a neziskové organizace, které poskytují pomoc v Plzeňském kraji. Cílem výzkumu bylo přiblížit pohled imigrantů a neziskových organizací na tyto problémy, a najít úskalí celého integračního procesu. V závěru jsem z výzkumu stanovila doporučení do praxe.
Abstract in different language: My master thesis is orientated toward problems with integration which foreigners have to solve during the process of entrance to Czech Republic. In the introduction I describe basic integration polices, particular concepts and residences, most visible in topic of foreigner's existence. In second part of my thesis I describe problems of integration in context of non-profit organizations, which offer help and support in region of city Plzeň. Target of my research is explaining migrant's and NGO's point of view about these problems, and finding most problematical sides and aspects of whole process of integration. In the summary I specify encouragement for practice based on my own research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP final.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
prokesova VP.pdfPosudek vedoucího práce43,76 kBAdobe PDFView/Open
prokesova OP.pdfPosudek oponenta práce35,13 kBAdobe PDFView/Open
prokesova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.