Název: Integrační proces cizinců ze zemí mimo EU v České republice (analýza na vybraných zařízeních)
Další názvy: Integration process of foreigners of non-EU countries of origin in the Czech Republic (analysis on selected integration centres and NGOs)
Autoři: Prokešová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10014
Klíčová slova: migrace;integrace;cizinci;nezisková organizace;dlouhodobý pobyt;trvalý pobyt;pracovní povolení;švarcsystém;klient;azyl
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;integration;foreigners;non-profit organizations;long-term residence;permanent residence;work permits;schwarz system;client;asylum
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena integrační problémy, které cizinci musí řešit při svém vstupu do České republiky. V úvodu jsem se věnovala základním integračním politikám a jednotlivým pojmům a pobytům, které se v cizinecké problematice nejčastěji vyskytují. V druhé polovině jsem popsala integrační problémy a neziskové organizace, které poskytují pomoc v Plzeňském kraji. Cílem výzkumu bylo přiblížit pohled imigrantů a neziskových organizací na tyto problémy, a najít úskalí celého integračního procesu. V závěru jsem z výzkumu stanovila doporučení do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: My master thesis is orientated toward problems with integration which foreigners have to solve during the process of entrance to Czech Republic. In the introduction I describe basic integration polices, particular concepts and residences, most visible in topic of foreigner's existence. In second part of my thesis I describe problems of integration in context of non-profit organizations, which offer help and support in region of city Plzeň. Target of my research is explaining migrant's and NGO's point of view about these problems, and finding most problematical sides and aspects of whole process of integration. In the summary I specify encouragement for practice based on my own research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP final.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prokesova VP.pdfPosudek vedoucího práce43,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prokesova OP.pdfPosudek oponenta práce35,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prokesova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.