Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorJindra, Jiří
dc.contributor.refereeSvoboda, Milan
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:57Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52413
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10030
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá na tématem využití počítačových her ve výuce. V práci autor uvádí vývoj výuky v historii a důvody tohoto vývoje. Rozebírá změny v šíření informací s nástupem počítačů a interaktivních médií a rozdíly mezi generací, která je ovlivněná těmito změnami a předešlou generací. Dále probírá možnosti využití počítačových her ve výuce, využití kombinace hry a výuky a popisuje kritéria pro výběr nejlepší výukové hry pro daný účel. V bakalářské práci je uvedeno doporučení pro vývojáře a vyučující, kteří chtějí výukovou hru vytvořit nebo ji zapojit do výuky. Jsou předloženy příklady možných způsobů realizace výukové hry a příklady již realizovaných výukových her nebo některých her upravitelných k tomuto účelu. Vybrané hry byly prozkoumány, otestovány a v práci jsou popsány jejich vlastnosti. Testované hry jsou ohodnoceny a v závěru uvedena shrnutí práce a doporučení pro zájemce o vytvoření výukové hry.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpočítačové hrycs
dc.subjectvyužití her ve výucecs
dc.subjectvýuka ekonomické teoriecs
dc.subjectzásady pro vývoj výukových hercs
dc.subjectdoporučení pro vyučujícícs
dc.subjectkritéria hodnocenícs
dc.subjectvýukové hrycs
dc.titlePočítačové hry ve výucecs
dc.title.alternativeComputer games in educationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is written on the topic of utilization of computer games in education. In the thesis author states the evolution of education in history and reasons of such development. Author discusses the changes in distribution of informations with arrival of computers and interactive media and differences between the generation that is influenced by these changes and the previous generation. He also lists options and reasons for use of computer games in teaching and describes criteria for selection of the best learning game for the given purpose. Also in the bachelor thesis are stated suggestions for developers and teachers who want to create a learning game or use it for teaching. Author presents examples of possible ways for implementation of educational games and examples of already realized learning games, or games that are modifiable for this purpose. Selected games had been examined, tested, rated and their features are described in the thesis. The suggestions for creation of tasks for games are provided. In conclusion are summarized the results of the thesis and recommendations for those intereste in creating learning games.en
dc.subject.translatedlearning gamesen
dc.subject.translatedcomputer gamesen
dc.subject.translateduse of games in learningen
dc.subject.translatededucation of economic theoryen
dc.subject.translatedfundamentals for development of educational gamesen
dc.subject.translatedrecommendations for teachersen
dc.subject.translatedcriteria of ratingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_2013_0_13.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Jindra - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce653,64 kBAdobe PDFView/Open
Jindra - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce690,08 kBAdobe PDFView/Open
Jindra - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce230,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.