Title: Jednoúčelové elektrické zařízení řízené programovatelným logickým automatem
Other Titles: Dedicated electrical equipment controlled by PLC
Authors: Novotný, Jaroslav
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10034
Keywords: programovatelný logický automat;rozvaděč;svorkovnice;nouzové zastavení;kabeláž;obsluha;program;realizace
Keywords in different language: programmable logical computer;distribution board;terminal;emergency stop;wiring;operation;program;realization
Abstract: Diplomová práce v první části pojednává o programovatelném logickém automatu. Je zde uveden stručný přehled nejznámějších výrobců PLC a ke každému z výrobců je pak uvedeno několik jednotlivých výrobků s výčtem hlavních výhod. Ve druhé části se zabývá kompletním návrhem jednoúčelového stroje. Je zde popsán výběr komponentů pro řízení, bezpečnost a samotnou realizaci zařízení a stručný popis softwaru pro řízení. Dále práce obsahuje elektrické schéma a návod na obsluhu. V přílohách najdeme katalogové listy a návody ke komponentům a také samotný software pro PLC.
Abstract in different language: Diploma thesis in the first part is about programmable logical automatic machine. There is a brief overview of the most known producers of PLC and to each of the producers there is given a list of few individual products with list of main advantages. In the second part thesis looks into full design of a single purpose machine. There is described a selection of the components for control, safety and for the main realization of the device and short describe of the device software. Next the work contains electrical scheme and manual for operation. In the attachment we will find datasheets, manuals for the components and also the software of PLC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaroslav_Novotny.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
047095_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,31 kBAdobe PDFView/Open
047095_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,19 kBAdobe PDFView/Open
047095_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.