Název: Jednoúčelové elektrické zařízení řízené programovatelným logickým automatem
Další názvy: Dedicated electrical equipment controlled by PLC
Autoři: Novotný, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10034
Klíčová slova: programovatelný logický automat;rozvaděč;svorkovnice;nouzové zastavení;kabeláž;obsluha;program;realizace
Klíčová slova v dalším jazyce: programmable logical computer;distribution board;terminal;emergency stop;wiring;operation;program;realization
Abstrakt: Diplomová práce v první části pojednává o programovatelném logickém automatu. Je zde uveden stručný přehled nejznámějších výrobců PLC a ke každému z výrobců je pak uvedeno několik jednotlivých výrobků s výčtem hlavních výhod. Ve druhé části se zabývá kompletním návrhem jednoúčelového stroje. Je zde popsán výběr komponentů pro řízení, bezpečnost a samotnou realizaci zařízení a stručný popis softwaru pro řízení. Dále práce obsahuje elektrické schéma a návod na obsluhu. V přílohách najdeme katalogové listy a návody ke komponentům a také samotný software pro PLC.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis in the first part is about programmable logical automatic machine. There is a brief overview of the most known producers of PLC and to each of the producers there is given a list of few individual products with list of main advantages. In the second part thesis looks into full design of a single purpose machine. There is described a selection of the components for control, safety and for the main realization of the device and short describe of the device software. Next the work contains electrical scheme and manual for operation. In the attachment we will find datasheets, manuals for the components and also the software of PLC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jaroslav_Novotny.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047095_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047095_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047095_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.