Název: Možnosti realizace dozvuku v nahrávkách pomocí dozvukové komory
Další názvy: Reverb effect realization using reverberation room
Autoři: Adamovský, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10041
Klíčová slova: prostorová akustika;dozvuk;dozvuková komora;doba dozvuku;činitel zvukové pohltivosti;difúznost;vlastní kmity;akustické materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: architectural acoustics;reverb;reverberation chamber;reverberation time;sound absorption coefficient;diffusion;self oscillations;acoustic materials
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce zkoumá možnosti využití dozvukové komory jako nástrojepro efektové úpravy zvuku v hudebních nahrávkách. Cílem je nastínit možnosti využití dozvukové komory v oblasti zvukové a nahrávací techniky. Práce obsahuje kromě shrnutí základních principů prostorové akustiky i pohled na metody realizace dozvuku v minulosti a současnosti. Jádrem práce je pak realizace algoritmu dozvuku pomocí dvou typů stereofonní techniky snímání prostřednictvím výsledků měření dozvuku a vlastních frekvencí dozvukové místnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation explores the possibility of using reverberation chamber as an element for effect modification of musical recordings. The main objective is to outline the possibilities of a reverberation chamber for sound and recording techniques. The work also contains a summary of the basic principles of architectural acoustics wiew of the methods of implementation of reverberation in the past and present. The main core of the work is to implement of the algorithm of reverb using two different types of stereo recording techniques through the results of measurement of self oscillations and reverberation time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dozvukk.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047479_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047479_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047479_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.