Název: Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny Hubálov na řece Jizeře
Další názvy: Analysis for reconstruction of small hydropower plant Hubálov on the river Jizera
Autoři: Hybler, Petr
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10042
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;obnovitelné zdroje;investiční projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydropower plant;renewable resources;investment project
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie, resp. energií vodních toků. I zde ale platí, že každý, kdo chce do obnovitelných zdrojů investovat, by měl generovat zisk. Diplomová práce proto shrnuje problematiku ekonomického řešení a výhodnosti jednotlivých variant rekonstrukce a modernizace MVE Hubálov. V práci ale najdete krom finančních dopadů také základní legislativu platnou v České republice a dále také vývoj vodního díla až po shrnutí aktuálního stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the topic of the renewable sources of the energy, especially energy coming from the watercourses. Every renewable energy investor should generate a profit, therefore the thesis summarizes the issues of efficient and advantageous variants of reconstruction of the small water power plant Hubálov. Beside the financial effects also the legal procedures valid in the Czech Republic are listed. Finally the historical development of the plant is described up to date.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hybler_Petr_13.pdfPlný text práce8,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047482_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047482_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047482_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.