Title: Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny Hubálov na řece Jizeře
Other Titles: Analysis for reconstruction of small hydropower plant Hubálov on the river Jizera
Authors: Hybler, Petr
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10042
Keywords: malá vodní elektrárna;obnovitelné zdroje;investiční projekt
Keywords in different language: small hydropower plant;renewable resources;investment project
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie, resp. energií vodních toků. I zde ale platí, že každý, kdo chce do obnovitelných zdrojů investovat, by měl generovat zisk. Diplomová práce proto shrnuje problematiku ekonomického řešení a výhodnosti jednotlivých variant rekonstrukce a modernizace MVE Hubálov. V práci ale najdete krom finančních dopadů také základní legislativu platnou v České republice a dále také vývoj vodního díla až po shrnutí aktuálního stavu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the topic of the renewable sources of the energy, especially energy coming from the watercourses. Every renewable energy investor should generate a profit, therefore the thesis summarizes the issues of efficient and advantageous variants of reconstruction of the small water power plant Hubálov. Beside the financial effects also the legal procedures valid in the Czech Republic are listed. Finally the historical development of the plant is described up to date.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hybler_Petr_13.pdfPlný text práce8,9 MBAdobe PDFView/Open
047482_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,01 kBAdobe PDFView/Open
047482_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,58 kBAdobe PDFView/Open
047482_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.