Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠčerba, Eduardcs
dc.contributor.authorMachaníček, Martincs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Jancs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:43Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:43Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier47487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10043-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce popisuje současný stav v produkci emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojů. Zabývá se základními legislativními požadavky na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů a spaloven odpadů. Dále představuje příslušné technologie spalování a odlučování emisí nebezpečných škodlivin a návrh modelu zařízení pro energetické využívání odpadů tzv. ZEVO na základě nejlepších dostupných technologií BAT.cs
dc.format66cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectemisecs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectzdroje znečištěnícs
dc.subjectlegislativa ovzdušícs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectodlučování emisícs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectspalovnacs
dc.subjectspalování odpadůcs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectenergetické využitícs
dc.subjectreferenční dokumentycs
dc.subjectnejlepší dostupné technologiecs
dc.titlePorovnání emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojůcs
dc.title.alternativeComparison of emissions of toxic substances from facilities for waste exploitation, waste incineration plants and conventional power sourcesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis submitted thesis describes the current condition of emission of pollutants from the facility for energy recovery of waste, waste incinerators and traditional energy sources. Deals with the basic legislative requirements of the facility for energy recovery of waste and waste incinerators working. It also introduces technology of incinerators and separation of emission of pollutants. At the next part presents a design of the facility for energy recovery of waste model pursuant of the Best Available Techniques BAT.en
dc.subject.translatedemissionen
dc.subject.translatedairen
dc.subject.translatedsources of pollutionen
dc.subject.translatedlegislative of air environmenten
dc.subject.translatedenvironmenten
dc.subject.translatedseparation of emissionen
dc.subject.translatedcommunal wasteen
dc.subject.translatedincineratoren
dc.subject.translatedincinerationing of wasteen
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedenergy useen
dc.subject.translatedreference documentsen
dc.subject.translatedbest available techniquesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10N0176P.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
047487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,86 kBAdobe PDFView/Open
047487_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,98 kBAdobe PDFView/Open
047487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.