Název: Ekologie a veřejné osvětlení
Další názvy: Ecology and a public lighting
Autoři: Anténe, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lepší, Jana
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10044
Klíčová slova: veřejné osvětlení;osvětlovací soustava;rušivé světlo;svítidlo;světelný zdroj;osvětlení;svítivost;jas;oslnění;difuzor;regulace osvětlení
Klíčová slova v dalším jazyce: public lighting;illumination system;luminaire;light source;luminance;lighting;brightness;stray light;glare;diffusor;lighting control
Abstrakt: V diplomové práci jsou stanovena kritéria pro posouzení vlivu veřejného osvětlení na noční prostředí, se snahou k jejich eliminaci a s přihlédnutím k optimalizaci soustav veřejného osvětlení. Podle stanovených kriterií jsou porovnána svítidla, která se používají ve veřejném osvětlení. Samotný návrh ekologicky šetrné osvětlovací soustavy je proveden programem Relux.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis establishes appraisal criteria for the effects of public lightning at night environment, aiming at their elimination and with regard to the optimization of the public lightning system. Luminaires used in public lightning are compared according to the set criteria. The proposal for the ecologically friendly lightning system itself is implemented by the Relux programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Ekologie a verejne osvetleni jan antene 2013.pdf.pdfPlný text práce9,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047830_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce623,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047830_oponent.pdfPosudek oponenta práce600,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047830_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.