Title: Ekologie a veřejné osvětlení
Other Titles: Ecology and a public lighting
Authors: Anténe, Jan
Advisor: Lepší, Jana
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10044
Keywords: veřejné osvětlení;osvětlovací soustava;rušivé světlo;svítidlo;světelný zdroj;osvětlení;svítivost;jas;oslnění;difuzor;regulace osvětlení
Keywords in different language: public lighting;illumination system;luminaire;light source;luminance;lighting;brightness;stray light;glare;diffusor;lighting control
Abstract: V diplomové práci jsou stanovena kritéria pro posouzení vlivu veřejného osvětlení na noční prostředí, se snahou k jejich eliminaci a s přihlédnutím k optimalizaci soustav veřejného osvětlení. Podle stanovených kriterií jsou porovnána svítidla, která se používají ve veřejném osvětlení. Samotný návrh ekologicky šetrné osvětlovací soustavy je proveden programem Relux.
Abstract in different language: This thesis establishes appraisal criteria for the effects of public lightning at night environment, aiming at their elimination and with regard to the optimization of the public lightning system. Luminaires used in public lightning are compared according to the set criteria. The proposal for the ecologically friendly lightning system itself is implemented by the Relux programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Ekologie a verejne osvetleni jan antene 2013.pdf.pdfPlný text práce9,67 MBAdobe PDFView/Open
047830_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce623,14 kBAdobe PDFView/Open
047830_oponent.pdfPosudek oponenta práce600,16 kBAdobe PDFView/Open
047830_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.