Title: Studie rekonstrukce MVE Bděněves na řece Mži
Other Titles: Reconstruction study of small hydropower plant Bdeněves on river Mže
Authors: Tančouz, Ondřej
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10045
Keywords: Bdeněves;hydroenergetický potenciál;rekonstrukce;malá vodní elektrárna;vodní turbína;náhon;česle;odpadní kanál;Peltonova turbina;Francisova turbína;Kaplanova turbína;Bánkiho turbína
Keywords in different language: Bdeněves;hydroenergetic potential;reconstruction;small hydroelectric power;water turbine;lead canal;trash racks;water turbine;adjustable-blade-type turbine;Francis turbine;Pelton turbine;Banki turbine;Kaplan turbine
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rekonstrukce malé vodní elektrárny v Obci Bdeněves na řece Mži na říčním kilometru 17,037. Hlavním cílem bylo seznámit s používanými vodními turbínami pro malé vodní elektrárny, popsat stručnou historii a současný stav elektrárny, navrhnout nové technické vybavení a v závěru zhodnotit z hlediska ekonomického energetického a ekologického.
Abstract in different language: This thesis describes the design and implementation of the reconstruction of the small hydropower plant Bdeněves on the river Mže on the 17.037 river kilometre. The main objective was to familiarize with the applicable water turbines for small hydroelectric power plant, to describe a brief history and current status of water plant, suggest new technical equipment and finally evaluate in terms of economic and environmental energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce22,74 MBAdobe PDFView/Open
048270_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,37 kBAdobe PDFView/Open
048270_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,87 kBAdobe PDFView/Open
048270_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.