Název: Studie rekonstrukce MVE Bděněves na řece Mži
Další názvy: Reconstruction study of small hydropower plant Bdeněves on river Mže
Autoři: Tančouz, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10045
Klíčová slova: Bdeněves;hydroenergetický potenciál;rekonstrukce;malá vodní elektrárna;vodní turbína;náhon;česle;odpadní kanál;Peltonova turbina;Francisova turbína;Kaplanova turbína;Bánkiho turbína
Klíčová slova v dalším jazyce: Bdeněves;hydroenergetic potential;reconstruction;small hydroelectric power;water turbine;lead canal;trash racks;water turbine;adjustable-blade-type turbine;Francis turbine;Pelton turbine;Banki turbine;Kaplan turbine
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rekonstrukce malé vodní elektrárny v Obci Bdeněves na řece Mži na říčním kilometru 17,037. Hlavním cílem bylo seznámit s používanými vodními turbínami pro malé vodní elektrárny, popsat stručnou historii a současný stav elektrárny, navrhnout nové technické vybavení a v závěru zhodnotit z hlediska ekonomického energetického a ekologického.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design and implementation of the reconstruction of the small hydropower plant Bdeněves on the river Mže on the 17.037 river kilometre. The main objective was to familiarize with the applicable water turbines for small hydroelectric power plant, to describe a brief history and current status of water plant, suggest new technical equipment and finally evaluate in terms of economic and environmental energy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce22,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048270_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048270_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048270_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.