Title: Hodnocení efektivity výtopny na biomasu
Other Titles: Evaluation the effectiveness of a biomass heating plant
Authors: Zástěra, Jiří
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10046
Keywords: biomasa;spalování;obnovitelné zdroje energie;kotel;efektivita;dřevní štěpka;ztráty;vlhkost;palivo;výhřevnost
Keywords in different language: biomass;combustion;renewing energy sources;boiler;efficiency;wood chips;losses;humidity;fuel;calorific value
Abstract: Cílem této diplomové práce je zhodnotit efektivitu výtopny na biomasu v Kašperských Horách. Úvodní část se zaměřuje na biomasu, její rozdělení a význam pro výtápění. V další části popisuje technické a provozní charakteristiky výtopny na biomasu. V závěru jsou navrhnuty opatření na zvýšení efektivnosti výtopny, vycházející z teoretických a praktických poznatků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate the efficiency of biomass heating plant in Kašperské Hory. The introductory part focuses on biomass, its sorting and significance for heating.. The next section describes the technical and operational characteristics of the biomass heating plant. Finally, measures are designed to increase the efficiency of heating plants, based on theoretical and practical knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hodnoceni efektivity vytopny na biomasu.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
050533_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,48 kBAdobe PDFView/Open
050533_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,59 kBAdobe PDFView/Open
050533_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.