Název: Hodnocení efektivity výtopny na biomasu
Další názvy: Evaluation the effectiveness of a biomass heating plant
Autoři: Zástěra, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10046
Klíčová slova: biomasa;spalování;obnovitelné zdroje energie;kotel;efektivita;dřevní štěpka;ztráty;vlhkost;palivo;výhřevnost
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;combustion;renewing energy sources;boiler;efficiency;wood chips;losses;humidity;fuel;calorific value
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnotit efektivitu výtopny na biomasu v Kašperských Horách. Úvodní část se zaměřuje na biomasu, její rozdělení a význam pro výtápění. V další části popisuje technické a provozní charakteristiky výtopny na biomasu. V závěru jsou navrhnuty opatření na zvýšení efektivnosti výtopny, vycházející z teoretických a praktických poznatků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to evaluate the efficiency of biomass heating plant in Kašperské Hory. The introductory part focuses on biomass, its sorting and significance for heating.. The next section describes the technical and operational characteristics of the biomass heating plant. Finally, measures are designed to increase the efficiency of heating plants, based on theoretical and practical knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hodnoceni efektivity vytopny na biomasu.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050533_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050533_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050533_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10046

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.