Název: Teoretický rozbor výbojové činnosti
Další názvy: Theoretical description of electrical discharge
Autoři: Synek, Milan
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10048
Klíčová slova: výbojová činnost;částečné výboje;elektrická izolace;průraz izolace;polarizace;elektrická pevnost
Klíčová slova v dalším jazyce: discharge activity;partial discharge;electrical insulation;insulation breakdown;polarization;dielectric strength
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje základní fyzikální děje v elektrických izolantech při působení elektrického pole. Teoreticky popisuje výboje v plynných izolacích, elektrickou pevnost a průrazy kapalných a pevných izolantů. V závěru práce je teoreticky popsán vznik a druhy částečných výbojů. Součástí práce je také měření částečných výbojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the basic physical phenomena in electrical insulating materials when exposed to the electric field. Theory describes the discharge in gaseous insulation, dielectric strength and flashes of liquid and solid insulators. At the end of the work is theoretically described the origin and types of partial discharges. The work also includes measurements of partial discharges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teoreticky_rozbor_vybojove_cinnosti_Milan_Synek.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050666_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.