Title: Teoretický rozbor výbojové činnosti
Other Titles: Theoretical description of electrical discharge
Authors: Synek, Milan
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10048
Keywords: výbojová činnost;částečné výboje;elektrická izolace;průraz izolace;polarizace;elektrická pevnost
Keywords in different language: discharge activity;partial discharge;electrical insulation;insulation breakdown;polarization;dielectric strength
Abstract: Tato diplomová práce popisuje základní fyzikální děje v elektrických izolantech při působení elektrického pole. Teoreticky popisuje výboje v plynných izolacích, elektrickou pevnost a průrazy kapalných a pevných izolantů. V závěru práce je teoreticky popsán vznik a druhy částečných výbojů. Součástí práce je také měření částečných výbojů.
Abstract in different language: This thesis describes the basic physical phenomena in electrical insulating materials when exposed to the electric field. Theory describes the discharge in gaseous insulation, dielectric strength and flashes of liquid and solid insulators. At the end of the work is theoretically described the origin and types of partial discharges. The work also includes measurements of partial discharges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticky_rozbor_vybojove_cinnosti_Milan_Synek.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
050666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,8 kBAdobe PDFView/Open
050666_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,88 kBAdobe PDFView/Open
050666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.