Název: Analýza ostrovního provozu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. se ŠKODA Auto a.s.
Další názvy: Analysis of island working of heating plant of ŠKO-ENERGO, s.r.o. with ŠKODA Auto a.s.
Autoři: Novosad, Michal
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Noháčová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10051
Klíčová slova: ŠKO-ENERGO;ŠKODA AUTO;ostrovní provoz;zkratové poměry;impedance
Klíčová slova v dalším jazyce: ŠKO-ENERGO;ŠKODA AUTO;island working;short-circuit ratio;impedance
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výjimečný provoz teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o., a to provoz ostrovní se společností ŠKODA AUTO a.s. Součástí práce je také popsání průběhu dvou posledních ostrovních provozů, které nastaly na podzim v roce 2011. Nemalá část této práce je také věnována výpočtu zkratových poměrů, dle normy ČSN EN 60909-0, v síti vlastní spotřeby teplárny i s ohledem na ostrovní provoz.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on exceptional operation of a heating plant ŠKO-ENERGO, s.r.o., particularly an island working with ŠKODA AUTO a.s. The work also describes the last two working islands, which occurred in the autumn of 2011. A large part of this thesis is devoted to the short circuit ratio calculation according to the standard ČSN EN 60909-0 in the network's own consumption of heating plant with regard to the working island.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Novosad_Michal.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053369_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053369_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053369_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.