Title: Analýza ostrovního provozu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. se ŠKODA Auto a.s.
Other Titles: Analysis of island working of heating plant of ŠKO-ENERGO, s.r.o. with ŠKODA Auto a.s.
Authors: Novosad, Michal
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10051
Keywords: ŠKO-ENERGO;ŠKODA AUTO;ostrovní provoz;zkratové poměry;impedance
Keywords in different language: ŠKO-ENERGO;ŠKODA AUTO;island working;short-circuit ratio;impedance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výjimečný provoz teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o., a to provoz ostrovní se společností ŠKODA AUTO a.s. Součástí práce je také popsání průběhu dvou posledních ostrovních provozů, které nastaly na podzim v roce 2011. Nemalá část této práce je také věnována výpočtu zkratových poměrů, dle normy ČSN EN 60909-0, v síti vlastní spotřeby teplárny i s ohledem na ostrovní provoz.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on exceptional operation of a heating plant ŠKO-ENERGO, s.r.o., particularly an island working with ŠKODA AUTO a.s. The work also describes the last two working islands, which occurred in the autumn of 2011. A large part of this thesis is devoted to the short circuit ratio calculation according to the standard ČSN EN 60909-0 in the network's own consumption of heating plant with regard to the working island.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novosad_Michal.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
053369_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,58 kBAdobe PDFView/Open
053369_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,91 kBAdobe PDFView/Open
053369_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.