Název: Elektrická pevnost plynného izolantu s izolační barierou v elektromagnetickém poli
Další názvy: Electrical strength of gaseous insulant with insulation barrier in electrical field
Autoři: Vilhelm, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Petr
Haller, Rainer
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10053
Klíčová slova: bariéra;dielektrikum;elektrická pevnost;elektrická vodivost;elektrický průraz;elektrický přeskok;izolant;polarizace;průrazné napětí;přeskokové napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: barrier;dielectric;electrical strenght;electrical conductivity;electrical breakdown;electrical vault;insulator;polarization;breakdown voltage;flashover voltage
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je shrnutí chování dielektrik, která se vloží do elektromagnetického pole. V druhé části je popsána elektrická pevnost kapalných, pevných a plynných izolantů. Další dvě části se zabývají měřením, kde se měřila elektrická pevnost plynného izolantu v uzavřené nebo otevřené nádobě. Všechna měření probíhala nejdříve bez bariéry a poté s bariérou. V poslední části jsou zhodnoceny výsledky daných měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis is to summarize of the behavior of dielectrics, which are placed in an electromagnetic field. In the second part is described the electric strength of solid, liquid and gaseous insulators. The next two sections describe the measurements, we measured the electrical strength of the gaseous insulation in a closed or open container. First, all measurements were measured without barriers and then was used barrier. In the last part are evaluated results of all measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_VILHELM_Lukas.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053371_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053371_oponent.pdfPosudek oponenta práce497,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053371_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce352,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.