Název: Nedestruktivní defektoskopie elektricky vodivých materiálů s využitím vířivých proudů
Další názvy: Eddy current nondestructive defectoscopy of conductive materials
Autoři: Slobodník, Karel
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Mach, František
Oponent: Doležel, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10058
Klíčová slova: nedestruktivní defektoskopie;vířivé proudy;magnetické pole;Agros2D
Klíčová slova v dalším jazyce: non-destructive defectoscopy;eddy currents;magnetic field;Agros2D
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá technologií defektoskopie pomocí vířivých proudů. Cílem práce je navržení a experimentální ověření funkce defektoskopického zařízení na bázi vířivých proudů.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with non destructive defectoskopy technology with use of eddy curents. The main goal of the thesis is to design and and experimental verification of defectoscopy device based on eddy currents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karel_Slobodnik.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053377_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053377_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053377_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.