Název: Vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny - návrh lokální úpravy sítě vn
Další názvy: Photovoltaic power plant connection - local HV network design update
Autoři: Zeman, Petr
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Jiřičková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10064
Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna;transformátor;kompenzace;vysoké napětí;přenosová soustava;distribuční soustava;účiník
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic power plant;transformer;compensation;high voltage;transmission grid;distribution grid;power factor
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problém při volbě transformátoru u fotovoltaických elektráren z hlediska kupní ceny a nákladů na provoz transformátoru během životnosti elektrárny. Dále řeší problémy týkající se kompenzace zvoleného transformátoru u zadané fotovoltaické elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focuses on the problem of the choice of transformer in photovoltaic power plants in terms of purchase price and operating costs over the life of the transformer. Also addresses issues relating to the compensation specified in the selected transformer photovoltaic power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Petr Zeman.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053384_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053384_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053384_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce374,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.