Title: Vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny - návrh lokální úpravy sítě vn
Other Titles: Photovoltaic power plant connection - local HV network design update
Authors: Zeman, Petr
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Jiřičková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10064
Keywords: fotovoltaická elektrárna;transformátor;kompenzace;vysoké napětí;přenosová soustava;distribuční soustava;účiník
Keywords in different language: photovoltaic power plant;transformer;compensation;high voltage;transmission grid;distribution grid;power factor
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problém při volbě transformátoru u fotovoltaických elektráren z hlediska kupní ceny a nákladů na provoz transformátoru během životnosti elektrárny. Dále řeší problémy týkající se kompenzace zvoleného transformátoru u zadané fotovoltaické elektrárny.
Abstract in different language: This diploma thesis is focuses on the problem of the choice of transformer in photovoltaic power plants in terms of purchase price and operating costs over the life of the transformer. Also addresses issues relating to the compensation specified in the selected transformer photovoltaic power plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Petr Zeman.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
053384_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,85 kBAdobe PDFView/Open
053384_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,61 kBAdobe PDFView/Open
053384_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce374,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.