Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchejbal, Konstantincs
dc.contributor.authorHájek, Ladislavcs
dc.contributor.refereeSochor, Martincs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:49Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:49Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-09cs
dc.identifier53397cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10076
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce řeší připojení nové lokality s plánovanou výstavbou 45 nových RD k Distribuční soustavě elektrické energie. V teoretické části práce jsou popsány základní postupy, kritéria a předpoklady pro návrh technického řešení připojení odběrných míst k DS. V další části práce je již zpracováno samotné technické řešení rozvodů elektrické energie ve dvou variantách (pro stupeň elektrizace A, a pro stupeň elektrizace C). V poslední části práce je porovnání a vyhodnocení obou návrhů technického řešení. Technické řešení obsahuje návrh distribuční stanice (DTS), návrh přípojky vedení vn k DTS, návrh rozvodů nn pro připojení 45 RD a návrh jištění sítě nn.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdistribuční síťcs
dc.subjectelektrizacecs
dc.subjectpřípojkacs
dc.subjectkabelové vedenícs
dc.subjectjištěnícs
dc.subjectpojistkacs
dc.subjectimpedance smyčkycs
dc.subjectúbytky napětícs
dc.subjectnadproudcs
dc.subjectzkratový proudcs
dc.subjectelektrické ztrátycs
dc.titleNávrh napájení a rozvodů elektrické energie pro novou lokalitu rodinných domůcs
dc.title.alternativeDesign of power supply and distribution of elektricity for the new site of the family homeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis master thesis addresses the connection of a new site with the planned construction of 45 new houses to the electric power grid. The theoretical part describes the basic procedures, criteria and conditions for the proposed technical solution for connecting customers to the distribution system. Another part of the thesis addresses the technical distributions solutions electric power in two variants (for grade electrification A, and for grade electrification C). The last part is to comparisons and evaluates these two proposals of technical solutions. The technical solution includes a proposal distribution station, proposal connection to the electric power grid MV, proposal wiring electric power grid LV to connect 45 RD and proposal protection network LV.en
dc.subject.translateddistribution networken
dc.subject.translatedelectrificationen
dc.subject.translatedconnectionen
dc.subject.translatedcable lineen
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedimpedance loopen
dc.subject.translatedvoltage lossen
dc.subject.translatedovercurrenten
dc.subject.translatedshort-circuit currenten
dc.subject.translatedelectric lossesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajek_Ladislav_10_130509_final.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
053397_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,24 kBAdobe PDFView/Open
053397_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,35 kBAdobe PDFView/Open
053397_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.