Title: Nekonvenční metody sledování částečných výbojů
Other Titles: Non-conventional PD measurements
Authors: Hubáček, Jaroslav
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10078
Keywords: částečné výboje;degradace izolace;diagnostika;elektromagnetické rušení;galvanická metoda;IEC 60270;IEC 62478;konvenční metody;lokalizace částečných výbojů;nekonvenční metody;plynová chromatografie;UHF signál;UHF snímače;výkonové transformátory;vysokonapěťová izolace;zdánlivý náboj
Keywords in different language: apparent charge;conventional method;degradation of insulation;diagnostics;dissolved gas analysis;electromagnetic interference;galvanical method;high voltage insulation;IEC 60270;IEC 62478;partial discharge;partial discharge location;power transformers;UHF sensors;UHF signal;unconventional method
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá částečnými výboji, mechanizmem jejich vzniku a jejich škodlivým působením na vysokonapěťovou izolaci elektrických strojů. Je zde uveden jejich základní teoretický popis a případy, kdy vznikají. Popsány jsou dostupné měřicí metody a to jak konvenční galvanická metoda, tak i zejména nekonvenční metody založené na snímání jejich optických, akustických, elektromagnetických a chemických projevů. Zvláštní pozornost je u nekonvenčních metod věnována možnostem lokalizace zdroje částečných výbojů včetně matematického popisu. Následně je provedeno porovnání výhod a nevýhod jednotlivých metod a uvedení jejich praktického použití. V závěru práce jsou uvedeny perspektivy možného vývoje diagnostiky elektrických zařízení pomocí sledování částečných výbojů.
Abstract in different language: This master theses is concerned with partial discharges, mechanisms of their origin, their harmful impact on high-voltage insulation of electric machines and also their basic theoretical descriptions and cases of inception. We describe accessible measurable methods as conventional galvanic method or especially non-conventional methods based on scanning of their optical, acoustical, electromagnetical and chemical manifestation. Special attention is given to possibilities of localization of sources of partial discharges in use of non-conventional methods including mathematical descriptions. You can read about pros and cons of each method and about their practical use. In the conclusion of this dissertation are possibilities of future progress in diagnosis of electric devices by means of scanning partial discharges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nekonvencni metody sledovani castecnych vyboju.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
053399_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,72 kBAdobe PDFView/Open
053399_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,02 kBAdobe PDFView/Open
053399_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.