Název: Nekonvenční metody sledování částečných výbojů
Další názvy: Non-conventional PD measurements
Autoři: Hubáček, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10078
Klíčová slova: částečné výboje;degradace izolace;diagnostika;elektromagnetické rušení;galvanická metoda;IEC 60270;IEC 62478;konvenční metody;lokalizace částečných výbojů;nekonvenční metody;plynová chromatografie;UHF signál;UHF snímače;výkonové transformátory;vysokonapěťová izolace;zdánlivý náboj
Klíčová slova v dalším jazyce: apparent charge;conventional method;degradation of insulation;diagnostics;dissolved gas analysis;electromagnetic interference;galvanical method;high voltage insulation;IEC 60270;IEC 62478;partial discharge;partial discharge location;power transformers;UHF sensors;UHF signal;unconventional method
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá částečnými výboji, mechanizmem jejich vzniku a jejich škodlivým působením na vysokonapěťovou izolaci elektrických strojů. Je zde uveden jejich základní teoretický popis a případy, kdy vznikají. Popsány jsou dostupné měřicí metody a to jak konvenční galvanická metoda, tak i zejména nekonvenční metody založené na snímání jejich optických, akustických, elektromagnetických a chemických projevů. Zvláštní pozornost je u nekonvenčních metod věnována možnostem lokalizace zdroje částečných výbojů včetně matematického popisu. Následně je provedeno porovnání výhod a nevýhod jednotlivých metod a uvedení jejich praktického použití. V závěru práce jsou uvedeny perspektivy možného vývoje diagnostiky elektrických zařízení pomocí sledování částečných výbojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master theses is concerned with partial discharges, mechanisms of their origin, their harmful impact on high-voltage insulation of electric machines and also their basic theoretical descriptions and cases of inception. We describe accessible measurable methods as conventional galvanic method or especially non-conventional methods based on scanning of their optical, acoustical, electromagnetical and chemical manifestation. Special attention is given to possibilities of localization of sources of partial discharges in use of non-conventional methods including mathematical descriptions. You can read about pros and cons of each method and about their practical use. In the conclusion of this dissertation are possibilities of future progress in diagnosis of electric devices by means of scanning partial discharges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nekonvencni metody sledovani castecnych vyboju.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053399_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053399_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053399_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.