Title: Tavení elektromagneticky průzařné vsázky v indukční kelímkové peci
Other Titles: Melting of electromagnetically transparent workpiece in induction crusible furnace
Authors: Macuroski, Živko
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10088
Keywords: indukční pec;elektromagnetické vlnění;tavení se zbytkem;průzařnost;Maxwellovy rovnice;hloubka vniku
Keywords in different language: induction furnace;electromagnetic waves;melting with residue;transparency;Maxwell´s equations;skin depth
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vyřešení optimálního množství zbytku taveniny, při získání konstantního hodinového množství vsázky. Ohřev je vytvářen v indukční kelímkové peci. Práce je rozdělená do pěti částí. První část je věnována vzniku a dopadu elektromagnetické průzařnosti na železný materiál. V druhé části je popsána metoda ?Tavení se zbytkem?. Další část je věnována analýze přenosu a vzniku tepla při tomto tavení. Následně je určeno optimální množství zbytku taveniny. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky pro praktické užití.
Abstract in different language: This thesis is focused on solving the optimizing amount of residual melt, at obtain a constant hourly amount of the workpiece. Heat is generated in the induction crucible furnace. Thesis is divided into five parts. The first one is focused on creation and effect of electromagnetic transparency of the ferrous material. Second part describe method of ?Melting with the rest?. Third part is devoted to the analysis of transfer and emergence at heat melting. Next, was determined the optimal amount of residual melt. Last part contains results of evaluated for practical using.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Macuroski_Zivko.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
053410_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,97 kBAdobe PDFView/Open
053410_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,67 kBAdobe PDFView/Open
053410_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.