Název: Kompenzace jalového výkonu v průmyslovém podniku
Další názvy: Reactiv power compensation in an industrial company
Autoři: Sýkorovský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10103
Klíčová slova: účiník;kompenzace účiníku;hrazená kompenzace;jalový výkon;činný výkon;kompenzační zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: power factor;power factor correction;protected power factor correction;reactive power;active power;compensation device
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompenzačního zařízení na nízkém napětí pro firmu Václav Chmela - Galvanovna s. r. o. V práci je nejprve teoreticky popsaná problematika kompenzace jalového výkonu a poté následují návrhy skupinové a centrální stupňovitě řízené kompenzace. Pro oba případy je navržena varianta klasické i chráněné kompenzace. U každého návrhu je proveden výběr kompenzačních komponentů. Následuje kalkulace výsledné ceny navrženého kompenzačního zařízení. Součástí návrhu je i stanovení návratnosti investic.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on a technical design of a compensation device for low voltage. This proposal is done for Václav Chmela - Galvanovna s. r. o. company. The first what is described in this thesis is a teoretical analysis of the compensation. After that I deal with a problem of design of a group and central gradually controlled compensation. For design of the central and group compensation was offered both classic and protected option. A choice of compensation components is performed for all cases. Then I calculated the final price for this compensation device. Last but not least a return of investment is intended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sykorovsky_DP_2013.pdfPlný text práce10,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053538_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053538_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053538_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce309,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.