Title: Kompenzace jalového výkonu v průmyslovém podniku
Other Titles: Reactiv power compensation in an industrial company
Authors: Sýkorovský, Jan
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10103
Keywords: účiník;kompenzace účiníku;hrazená kompenzace;jalový výkon;činný výkon;kompenzační zařízení
Keywords in different language: power factor;power factor correction;protected power factor correction;reactive power;active power;compensation device
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompenzačního zařízení na nízkém napětí pro firmu Václav Chmela - Galvanovna s. r. o. V práci je nejprve teoreticky popsaná problematika kompenzace jalového výkonu a poté následují návrhy skupinové a centrální stupňovitě řízené kompenzace. Pro oba případy je navržena varianta klasické i chráněné kompenzace. U každého návrhu je proveden výběr kompenzačních komponentů. Následuje kalkulace výsledné ceny navrženého kompenzačního zařízení. Součástí návrhu je i stanovení návratnosti investic.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on a technical design of a compensation device for low voltage. This proposal is done for Václav Chmela - Galvanovna s. r. o. company. The first what is described in this thesis is a teoretical analysis of the compensation. After that I deal with a problem of design of a group and central gradually controlled compensation. For design of the central and group compensation was offered both classic and protected option. A choice of compensation components is performed for all cases. Then I calculated the final price for this compensation device. Last but not least a return of investment is intended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sykorovsky_DP_2013.pdfPlný text práce10,06 MBAdobe PDFView/Open
053538_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,72 kBAdobe PDFView/Open
053538_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,67 kBAdobe PDFView/Open
053538_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce309,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.