Název: Návrh elektroinstalace, včetně osvětlovací soustavy rodinného domu
Další názvy: Design of electro instalation, including lighting systems of family house
Autoři: Šimek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10110
Klíčová slova: osvětlovací soustava;světelný zdroj;svítidlo;umělé osvětlení;osvětlenost
Klíčová slova v dalším jazyce: lighting system;light source;lamp;artificial lighting;ilumination
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení osvětlovací soustavy rodinného domu. Práce obsahuje rozbor volby světelných zdrojů, svítidel a požadavků norem. V příloze je světelná soustava integrována do elektroinstalace.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused to family house lighting system solution. The thesis includes analysis of light sources, lamps and standards requirements. In the attachment is the lighting system integrated into the wiring.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Petr Simek.pdfPlný text práce6,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053545_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053545_oponent.pdfPosudek oponenta práce502,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053545_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce312,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.