Title: Návrh proudové dráhy odpojovače vvn s ohledem na ampacitu
Other Titles: Design of current path HV isolating switch with the regard of ampacity
Authors: Duchanová, Karolína
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Šnajdr, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10116
Keywords: odpojovač;proudová kapacita;oteplení;přetěžování;dovolený proud
Keywords in different language: disconnector;ampacity;heating;overloading;allowed current
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem proudové dráhy odpojovače a možností jej přetěžovat pro proměnné podmínky okolí. Je zde stanoven součinitel přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění vzduchu. Dále je součástí řešení oteplení odpojovače pomocí metody tepelné sítě. K modelování tepelné sítě je využit Simulink, nástavba programu MATLAB, konkrétně knihovna Simscape. Do modelu je zanesena i proměnlivost odvodu tepla při různých rychlostech proudění.
Abstract in different language: This thesis describes the design of the current path switches and options can overload for variable environmental conditions. There is a fixed heat transfer coefficient, depending on the speed of the airflow. Furthermore, part of the solution by the method of warming disconnector heating network. The thermal network modeling is used Simulink, MATLAB extension, specifically Simscape library. The variability of heat dissipation at different velocities is entered into the model as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karolina_Duchanova.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
053551_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,67 kBAdobe PDFView/Open
053551_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,73 kBAdobe PDFView/Open
053551_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce345,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.