Název: Návrh proudové dráhy odpojovače vvn s ohledem na ampacitu
Další názvy: Design of current path HV isolating switch with the regard of ampacity
Autoři: Duchanová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Vostracký, Zdeněk
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10116
Klíčová slova: odpojovač;proudová kapacita;oteplení;přetěžování;dovolený proud
Klíčová slova v dalším jazyce: disconnector;ampacity;heating;overloading;allowed current
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem proudové dráhy odpojovače a možností jej přetěžovat pro proměnné podmínky okolí. Je zde stanoven součinitel přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění vzduchu. Dále je součástí řešení oteplení odpojovače pomocí metody tepelné sítě. K modelování tepelné sítě je využit Simulink, nástavba programu MATLAB, konkrétně knihovna Simscape. Do modelu je zanesena i proměnlivost odvodu tepla při různých rychlostech proudění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design of the current path switches and options can overload for variable environmental conditions. There is a fixed heat transfer coefficient, depending on the speed of the airflow. Furthermore, part of the solution by the method of warming disconnector heating network. The thermal network modeling is used Simulink, MATLAB extension, specifically Simscape library. The variability of heat dissipation at different velocities is entered into the model as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karolina_Duchanova.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053551_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053551_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053551_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce345,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.