Title: Návrh rekonstrukce vodní elektrárny
Other Titles: Design of reconstrucion of water power plant
Authors: Černohorský, Petr
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10117
Keywords: hydroenergetický potenciál;malá vodní elektrárna;vodní turbína;generátor;rekonstrukce;spád;průtok;výkon;účinnost;elektrizační soustava;odtoková křivka
Keywords in different language: hydroenergetic potential;small hydro power plant;water turbine;generator;reconstruction;gradient;flow;power;efficiency;power system;drainage curve
Abstract: Moje diplomová práce se zabývá rekonstrukcí malé vodní elektrárny na Úhlavě v Přešticích. V této vodní elektrárně se bude rekonstruovat pouze strojní část, a to generátor a turbína. Dále se budu zabývat ekonomickým rozborem návratnosti investice.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the reconstruction of a small hydropower plant on Úhlava river in Přeštice. In this hydroelectric power station only mechanical part will be reconstructed - the generator and the turbine. Further, I will deal with the economic analysis of return of investment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace---Petr-Cernohorsky-1.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
053552_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,53 kBAdobe PDFView/Open
053552_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,5 kBAdobe PDFView/Open
053552_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.