Název: Návrh rekonstrukce vodní elektrárny
Další názvy: Design of reconstrucion of water power plant
Autoři: Černohorský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10117
Klíčová slova: hydroenergetický potenciál;malá vodní elektrárna;vodní turbína;generátor;rekonstrukce;spád;průtok;výkon;účinnost;elektrizační soustava;odtoková křivka
Klíčová slova v dalším jazyce: hydroenergetic potential;small hydro power plant;water turbine;generator;reconstruction;gradient;flow;power;efficiency;power system;drainage curve
Abstrakt: Moje diplomová práce se zabývá rekonstrukcí malé vodní elektrárny na Úhlavě v Přešticích. V této vodní elektrárně se bude rekonstruovat pouze strojní část, a to generátor a turbína. Dále se budu zabývat ekonomickým rozborem návratnosti investice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the reconstruction of a small hydropower plant on Úhlava river in Přeštice. In this hydroelectric power station only mechanical part will be reconstructed - the generator and the turbine. Further, I will deal with the economic analysis of return of investment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova-prace---Petr-Cernohorsky-1.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053552_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053552_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053552_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.