Title: Porovnání otopných systémů pro rodinný dům
Other Titles: Comparison of heating systems for family house
Authors: Petráček, Martin
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10121
Keywords: otopný systém;tepelná pohoda;šíření tepla;tepelná ztráta budovy;energetická náročnost budovy;plynový kondenzační kotel;elektrický kotel;přímotopné podlahové vytápění;sálavé panely;tepelné čerpadlo;solární systémy
Keywords in different language: heating system;thermal comfort;heat transfer;heat loss in buildings;energy demands of buildings;gas condensing boiler;electric boiler;underfloor heating;radiant panels;heat pump;solar systems
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním a popisem vlastností otopných systémů, především pak elektrických, které lze použít pro vytápění rodinných domů. Dále obsahuje výpočet tepelných ztrát, energetické náročnosti a měření termokamerou na zadaném domě.
Abstract in different language: My thesis deals with comparing and describing the properties of heating systems, especially electrical, which can be used for houses heating. It also includes calculation of heat loss, energy demands and thermal camera imager measurements on a given house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porovnani otopnych systemu pro rodinny dum.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
053556_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,47 kBAdobe PDFView/Open
053556_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,35 kBAdobe PDFView/Open
053556_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.