Název: Porovnání otopných systémů pro rodinný dům
Další názvy: Comparison of heating systems for family house
Autoři: Petráček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10121
Klíčová slova: otopný systém;tepelná pohoda;šíření tepla;tepelná ztráta budovy;energetická náročnost budovy;plynový kondenzační kotel;elektrický kotel;přímotopné podlahové vytápění;sálavé panely;tepelné čerpadlo;solární systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: heating system;thermal comfort;heat transfer;heat loss in buildings;energy demands of buildings;gas condensing boiler;electric boiler;underfloor heating;radiant panels;heat pump;solar systems
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním a popisem vlastností otopných systémů, především pak elektrických, které lze použít pro vytápění rodinných domů. Dále obsahuje výpočet tepelných ztrát, energetické náročnosti a měření termokamerou na zadaném domě.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with comparing and describing the properties of heating systems, especially electrical, which can be used for houses heating. It also includes calculation of heat loss, energy demands and thermal camera imager measurements on a given house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Porovnani otopnych systemu pro rodinny dum.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053556_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce436,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053556_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053556_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.