Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeleba, Jan
dc.contributor.authorČeleda, Jiří
dc.contributor.refereeMajer, Viktor
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:58:32Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:58:32Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53559
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10124
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řešením napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu. V úvodní části práce je popsán chod soustavy. V této části je především podrobně řešen popis elektrizační soustavy, tvorba admitanční matice a popis dvou nejvíce používaných numerických postupů. V další části práce je řešena a popisována napěťová stabilita soustavy. Je zde popsán postup řešení napěťové stability jednoduché 2-uzlové sítě pomocí analytických vztahů, řešení napěťové stability "hrubou" silou v ustáleném stavu a výpočet nejkratší vzdálenosti do black-outu. Pro řešení této problematiky byl vytvořen program, který je schopen vyřešit napěťovou stabilitu elektrizačních soustav a určit nejkratší vzdálenosti do black-outu.cs
dc.format81 s. (89 835 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectchod soustavycs
dc.subjectadmitanční maticecs
dc.subjectGauss-Seidelova metodacs
dc.subjectNewton-Raphsonova metodacs
dc.subjectJacobiho maticecs
dc.subjectjalové mezecs
dc.subjectnapěťová stabilitacs
dc.subjectnosová křivkacs
dc.subjectmaximální zatíženícs
dc.subjectzatížitelnostcs
dc.subjectanalytické řešenícs
dc.subjectbase-casecs
dc.subjectblackoutcs
dc.subjectnejkratší vzdálenost do black-outucs
dc.titleŘešení napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavucs
dc.title.alternativeSteady-State Voltage Stability Analysis of Electric Power Systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis focuses on steady-state voltage stability analysis of electric power systems. In the first part of the thesis, the load-flow analysis is described. In this section, description of electric power systems, bus admittance matrix and a description of two mostly used numerical algorithms is presented. In the next part, the voltage stability of the power system is described. Here is also described the procedure for solving voltage stability of simple 2-bus network using analytical formulas. Furthermore, voltage stability analysis using "brute" force and the concept of the shortest distance to the black-out are described. To solve this problem, specialized program was developed to solve the voltage stability of power systems and determine the shortest distance to black-out.en
dc.subject.translatedelectric power systemen
dc.subject.translatedload flow analysisen
dc.subject.translatedadmittance matrixen
dc.subject.translatedGauss-Seidel methoden
dc.subject.translatedNewton-Raphson methoden
dc.subject.translatedJacobi matrixen
dc.subject.translatedreactive power limitsen
dc.subject.translatedvoltage stabilityen
dc.subject.translatednose curveen
dc.subject.translatedmaximum loaden
dc.subject.translatedloadabilityen
dc.subject.translatedanalytical solutionen
dc.subject.translatedbase-caseen
dc.subject.translatedblackouten
dc.subject.translatedshortest distance to blackouten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Jiri Celeda.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
053559_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce572,76 kBAdobe PDFView/Open
053559_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,99 kBAdobe PDFView/Open
053559_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.