Název: Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů
Další názvy: Operational Evaluation of the Machinery for Energy Recovery of the Waste
Autoři: Ernest, Otmar
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10134
Klíčová slova: odpad;komunální odpad;energetické využívání odpadů;čištění spalin;logistika odpadu
Klíčová slova v dalším jazyce: waste;municipal waste;energy recovery of waste;flue gas cleaning;logistic of waste
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá energetickým využíváním odpadů především na území České republiky. Tato práce popisuje základní legislativní nástroje se vztahem k dané problematice a je zde analyzován současný stav nakládání s odpady. V práci jsou z různých hledisek porovnávána jednotlivá zařízení na energetické využívání odpadů, přičemž jsou zde podrobněji řešeny jednotlivé environmentální, ekonomické či energetické aspekty. Součástí této práce je rovněž návrh na zlepšení efektivnosti provozu, který se zabývá především logistikou odpadu a využitím tuhých zbytků po spalování.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of this master thesis is energy recovery of waste mainly in The Czech Republic. Basic legislative instruments related to the issue and analysis of current state of waste management are described. Comparison of different aspects of each facility for energy recovery of waste is presented. More particularly various environmental, economic and energy aspects are addressed. Part of this thesis is also a proposal to improve operational efficiency, which mainly deals with the logistics of waste and the use of solid residues after combustion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hodnoceni provozu zarizeni na energeticke vyuzivani odpadu Otmar Ernest.pdfPlný text práce69,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053758_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.