Title: Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů
Other Titles: Operational Evaluation of the Machinery for Energy Recovery of the Waste
Authors: Ernest, Otmar
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10134
Keywords: odpad;komunální odpad;energetické využívání odpadů;čištění spalin;logistika odpadu
Keywords in different language: waste;municipal waste;energy recovery of waste;flue gas cleaning;logistic of waste
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá energetickým využíváním odpadů především na území České republiky. Tato práce popisuje základní legislativní nástroje se vztahem k dané problematice a je zde analyzován současný stav nakládání s odpady. V práci jsou z různých hledisek porovnávána jednotlivá zařízení na energetické využívání odpadů, přičemž jsou zde podrobněji řešeny jednotlivé environmentální, ekonomické či energetické aspekty. Součástí této práce je rovněž návrh na zlepšení efektivnosti provozu, který se zabývá především logistikou odpadu a využitím tuhých zbytků po spalování.
Abstract in different language: Subject of this master thesis is energy recovery of waste mainly in The Czech Republic. Basic legislative instruments related to the issue and analysis of current state of waste management are described. Comparison of different aspects of each facility for energy recovery of waste is presented. More particularly various environmental, economic and energy aspects are addressed. Part of this thesis is also a proposal to improve operational efficiency, which mainly deals with the logistics of waste and the use of solid residues after combustion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni provozu zarizeni na energeticke vyuzivani odpadu Otmar Ernest.pdfPlný text práce69,26 MBAdobe PDFView/Open
053758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,28 kBAdobe PDFView/Open
053758_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,9 kBAdobe PDFView/Open
053758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.