Název: Hodnocení spalování a spoluspalování biopaliv ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
Další názvy: The Evaluation of the Combustion and the Co-Combustion of Biofuels at the Company Plzeňská teplárenská, a.s.
Autoři: Rauchová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Veselý, Pavel
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10135
Klíčová slova: biomasa;biopaliva;alternativní paliva;spalování a spoluspalování biopaliv;spoluspalování alternativních paliv;fluidní kotel
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;biofuels;alternative fuels;combustion and the co-combustion of biofuels;co-combustion of alternative fuels;fluidal kettle
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení spalování a spoluspalování biopaliv v kotlích K4, K5, K6 a K7 ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Kromě vyhodnocení spalování a spoluspalování práce obsahuje popis používaných druhů paliv, jejich úpravy, přepravy a dále také stručný popis zařízení používaných ke spalování a spoluspalování biopaliv. V práci je dále navrhována možnost využívání alternativních druhů paliv s ohledem na jejich energetickou, environmentální a ekonomickou přijatelnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This masters thesis presents the evaluation of the combustion and the co-combustion of biofuels in kettles K4, K5, K6 and K7 at the company Plzeňská teplárenská, a.s. In addition evaluation of the combustion and the co-combustion, this thesis includes a description of the uses of types of fuels, their adaptation, transportation, and a brief description of the equipment used for the combustion and co-combustion of biofuels. This thesis contains the suggestions for alternative fuels that might be used, regarding their acceptability from the points of view of energy, economics and the environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hodnoceni spalovani a spoluspalovani2ZCU.pdfPlný text práce34,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053759_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.