Title: Hodnocení spalování a spoluspalování biopaliv ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
Other Titles: The Evaluation of the Combustion and the Co-Combustion of Biofuels at the Company Plzeňská teplárenská, a.s.
Authors: Rauchová, Petra
Advisor: Ščerba, Eduard
Veselý, Pavel
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10135
Keywords: biomasa;biopaliva;alternativní paliva;spalování a spoluspalování biopaliv;spoluspalování alternativních paliv;fluidní kotel
Keywords in different language: biomass;biofuels;alternative fuels;combustion and the co-combustion of biofuels;co-combustion of alternative fuels;fluidal kettle
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení spalování a spoluspalování biopaliv v kotlích K4, K5, K6 a K7 ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Kromě vyhodnocení spalování a spoluspalování práce obsahuje popis používaných druhů paliv, jejich úpravy, přepravy a dále také stručný popis zařízení používaných ke spalování a spoluspalování biopaliv. V práci je dále navrhována možnost využívání alternativních druhů paliv s ohledem na jejich energetickou, environmentální a ekonomickou přijatelnost.
Abstract in different language: This masters thesis presents the evaluation of the combustion and the co-combustion of biofuels in kettles K4, K5, K6 and K7 at the company Plzeňská teplárenská, a.s. In addition evaluation of the combustion and the co-combustion, this thesis includes a description of the uses of types of fuels, their adaptation, transportation, and a brief description of the equipment used for the combustion and co-combustion of biofuels. This thesis contains the suggestions for alternative fuels that might be used, regarding their acceptability from the points of view of energy, economics and the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni spalovani a spoluspalovani2ZCU.pdfPlný text práce34,91 MBAdobe PDFView/Open
053759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,6 kBAdobe PDFView/Open
053759_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,1 kBAdobe PDFView/Open
053759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.