Title: Možnosti energetického využití fytomasy eutrofizovaných vod
Other Titles: Possibilities how to use energy from eutrophic water phytomass
Authors: Sedláčková, Michaela
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Šmídová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10138
Keywords: energetický potenciál;využití energie;energie vodní biomasy;vodní rostliny;mikrořasy;sacharidy;lipidy;eutrofní vody;biopaliva
Keywords in different language: energy potential;utilization of energy;energy of water phytomass;water plants;microalgae;lipids;sacharides;eutrophic waters;biofuels
Abstract: Předkládám diplomovou práci zaměřenou na využití energetického potenciálu fytomasy. V práci analyzuji vybrané druhy mikrořas a vodních rostlin rostoucích v eutrofizovaných vodách. Na základě zjištění výhřevnosti a obsahu energeticky bohatých látek v biomase hledám vhodnou technologii pro uvolnění a následné využití energie z těchto organismů.
Abstract in different language: I present a diploma thesis focused on the potential use of the energy saved in a phytomass. I analyse different types of microalgae and aquatic plants growing in the eutrophic waters. I search for a suitable technology for the energy release from these organisms and their subsequent use in the application based on the identification of the calorific value, the content of lipids and saccharides.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Sedlackova_2013-05-07_MS.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFView/Open
053762_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,46 kBAdobe PDFView/Open
053762_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,36 kBAdobe PDFView/Open
053762_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.