Název: Možnosti energetického využití fytomasy eutrofizovaných vod
Další názvy: Possibilities how to use energy from eutrophic water phytomass
Autoři: Sedláčková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Šmídová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10138
Klíčová slova: energetický potenciál;využití energie;energie vodní biomasy;vodní rostliny;mikrořasy;sacharidy;lipidy;eutrofní vody;biopaliva
Klíčová slova v dalším jazyce: energy potential;utilization of energy;energy of water phytomass;water plants;microalgae;lipids;sacharides;eutrophic waters;biofuels
Abstrakt: Předkládám diplomovou práci zaměřenou na využití energetického potenciálu fytomasy. V práci analyzuji vybrané druhy mikrořas a vodních rostlin rostoucích v eutrofizovaných vodách. Na základě zjištění výhřevnosti a obsahu energeticky bohatých látek v biomase hledám vhodnou technologii pro uvolnění a následné využití energie z těchto organismů.
Abstrakt v dalším jazyce: I present a diploma thesis focused on the potential use of the energy saved in a phytomass. I analyse different types of microalgae and aquatic plants growing in the eutrophic waters. I search for a suitable technology for the energy release from these organisms and their subsequent use in the application based on the identification of the calorific value, the content of lipids and saccharides.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michaela_Sedlackova_2013-05-07_MS.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053762_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053762_oponent.pdfPosudek oponenta práce317,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053762_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.