Title: Průkaz energetické náročnosti budovy
Other Titles: Energy performance certificate
Authors: Sauer, Pavel
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10143
Keywords: tepelné ztráty;energetická náročnost budovy;průkaz energetické náročnosti budovy;otopný systém;uhlí;tepelné čerpadlo
Keywords in different language: heat losses;energy performance of building;energy performance certificate of building;heating system;coal;heat pump
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení rozdílné energetické náročnosti budov a vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se průkazu energetické náročnosti (PENB). Jsou zde také uvedeny možné způsoby vytápění objektů. Druhá část se věnuje vyhlášce č. 148/2007 o energetické náročnosti budov a normě ČSN EN 12831 pro postup výpočtu tepelných ztrát objektu. Ve třetí části je zkoumán vybraný rodinný dům a vypracován energetický průkaz zaznamenávající současný stav. Čtvrtá část je zaměřena na návrh zlepšení energetické náročnosti tohoto rodinného domu. Celá práce je zakončena závěrem pro praktické využití.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on the explanation of different energy performances of buildings and the assessment for the energy performance certificate of a building. In the first part, there is an explanation of basic terms related to the energy performance certificate (EPC). There are also introduced possible ways to heat a building. The second part is dealing with the bill number 148/2007 about the energy performance of buildings and the ČSN EN 12831 norm for the process of determination of the heat losses of a building. In the third part, there is an assessment of a house and the determination of certificate of energy performance of the house in current state. The fourth part is a proposition for improvement of the energy performance of a building. The entire thesis is concluded with an evaluation for practical use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Sauer - Prukaz energeticke narocnosti budovy.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
053767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,24 kBAdobe PDFView/Open
053767_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,59 kBAdobe PDFView/Open
053767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.