Název: Průkaz energetické náročnosti budovy
Další názvy: Energy performance certificate
Autoři: Sauer, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10143
Klíčová slova: tepelné ztráty;energetická náročnost budovy;průkaz energetické náročnosti budovy;otopný systém;uhlí;tepelné čerpadlo
Klíčová slova v dalším jazyce: heat losses;energy performance of building;energy performance certificate of building;heating system;coal;heat pump
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení rozdílné energetické náročnosti budov a vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se průkazu energetické náročnosti (PENB). Jsou zde také uvedeny možné způsoby vytápění objektů. Druhá část se věnuje vyhlášce č. 148/2007 o energetické náročnosti budov a normě ČSN EN 12831 pro postup výpočtu tepelných ztrát objektu. Ve třetí části je zkoumán vybraný rodinný dům a vypracován energetický průkaz zaznamenávající současný stav. Čtvrtá část je zaměřena na návrh zlepšení energetické náročnosti tohoto rodinného domu. Celá práce je zakončena závěrem pro praktické využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis is focused on the explanation of different energy performances of buildings and the assessment for the energy performance certificate of a building. In the first part, there is an explanation of basic terms related to the energy performance certificate (EPC). There are also introduced possible ways to heat a building. The second part is dealing with the bill number 148/2007 about the energy performance of buildings and the ČSN EN 12831 norm for the process of determination of the heat losses of a building. In the third part, there is an assessment of a house and the determination of certificate of energy performance of the house in current state. The fourth part is a proposition for improvement of the energy performance of a building. The entire thesis is concluded with an evaluation for practical use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Sauer - Prukaz energeticke narocnosti budovy.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053767_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.