Název: Termovizní měření fotovoltaického systému
Další názvy: Thermovision measurement of photovoltaic system
Autoři: Vokatý, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10145
Klíčová slova: fotovoltaický systém;fotovoltaické panely;fotovoltaický článek;termovizní měření;termokamera
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic system;photovoltaic panels;photovoltaic cell;thermal measurements;thermal imager
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá termovizním měřením a analýzou stavu fotovoltaického systému umístěného na střeše budovy Západočeské univerzity fakulty FEL. Dále jsou v práci, popsány chyby fotovoltaických panelů, které lze určit pomocí termokamery. Některé z těchto chyb se projevily při měření této fotovotaické elektrárny. V poslední kapitole jsou tyto chyby analyzovány a vyhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with thermovision measurement and analysis of the state of the photovoltaic system located on the roof of the University of West Bohemia Faculty of Electrical Engineering. Furthermore, this work describes the errors of photovoltaic panels, which can be determined by using the thermal imager. Some of these errors are reflected in measuring this photovoltaic power plant. In the last chapter, these errors are analyzed and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vokaty_Michal_E11N0107P.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053770_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053770_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053770_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.