Title: Termovizní měření fotovoltaického systému
Other Titles: Thermovision measurement of photovoltaic system
Authors: Vokatý, Michal
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10145
Keywords: fotovoltaický systém;fotovoltaické panely;fotovoltaický článek;termovizní měření;termokamera
Keywords in different language: photovoltaic system;photovoltaic panels;photovoltaic cell;thermal measurements;thermal imager
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá termovizním měřením a analýzou stavu fotovoltaického systému umístěného na střeše budovy Západočeské univerzity fakulty FEL. Dále jsou v práci, popsány chyby fotovoltaických panelů, které lze určit pomocí termokamery. Některé z těchto chyb se projevily při měření této fotovotaické elektrárny. V poslední kapitole jsou tyto chyby analyzovány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: This thesis deals with thermovision measurement and analysis of the state of the photovoltaic system located on the roof of the University of West Bohemia Faculty of Electrical Engineering. Furthermore, this work describes the errors of photovoltaic panels, which can be determined by using the thermal imager. Some of these errors are reflected in measuring this photovoltaic power plant. In the last chapter, these errors are analyzed and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vokaty_Michal_E11N0107P.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
053770_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,14 kBAdobe PDFView/Open
053770_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,27 kBAdobe PDFView/Open
053770_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.