Název: Tvorba modelu indukčního stroje pomocí APDL skriptu
Další názvy: The creation of induction machine model using APDL script
Autoři: Gombár, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Zíka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10149
Klíčová slova: modelování;indukční stroj;skript;ANSYS;geometrie;drážka;ventilační otvor;element;diskretizace;metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: modelling;induction machine;script;ANSYS;geometry;groove;ventilation hole;element discretization;finite element method
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelu indukčního stroje v prostředí ANSYS. První část práce obsahuje popis prostředí ANSYS a základní znaky jazyka APDL. Druhá část práce je věnována problematice tvorby makra 2D geometrie indukčního stroje, včetně rozboru jednotlivých částí. Ve třetí části je popsána tvorba modelu z hlediska ANSYSu. Čtvrtá část je zaměřena na rozbor navrhovaného programu. Poslední části je věnována návrhu konkrétního AS motoru dle vytvořených skriptů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on creating a model of the induction machine in the ANSYS . The first part contains a description of the environment and the basic features of ANSYS APDL language. The second part is devoted to creating macros 2D geometry induction machines, including an analysis of its parts. The third part describes the creation of the model in terms of ANSYS. The fourth section focuses on the analysis of the proposed program. The last section is devoted to the design of a particular AS engine created by scripts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tvorba indukcniho stroje pomoci APDL skriptu.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054201_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054201_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054201_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.