Title: Tvorba modelu indukčního stroje pomocí APDL skriptu
Other Titles: The creation of induction machine model using APDL script
Authors: Gombár, Jakub
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Zíka, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10149
Keywords: modelování;indukční stroj;skript;ANSYS;geometrie;drážka;ventilační otvor;element;diskretizace;metoda konečných prvků
Keywords in different language: modelling;induction machine;script;ANSYS;geometry;groove;ventilation hole;element discretization;finite element method
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelu indukčního stroje v prostředí ANSYS. První část práce obsahuje popis prostředí ANSYS a základní znaky jazyka APDL. Druhá část práce je věnována problematice tvorby makra 2D geometrie indukčního stroje, včetně rozboru jednotlivých částí. Ve třetí části je popsána tvorba modelu z hlediska ANSYSu. Čtvrtá část je zaměřena na rozbor navrhovaného programu. Poslední části je věnována návrhu konkrétního AS motoru dle vytvořených skriptů.
Abstract in different language: The thesis is focused on creating a model of the induction machine in the ANSYS . The first part contains a description of the environment and the basic features of ANSYS APDL language. The second part is devoted to creating macros 2D geometry induction machines, including an analysis of its parts. The third part describes the creation of the model in terms of ANSYS. The fourth section focuses on the analysis of the proposed program. The last section is devoted to the design of a particular AS engine created by scripts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tvorba indukcniho stroje pomoci APDL skriptu.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
054201_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,25 kBAdobe PDFView/Open
054201_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,19 kBAdobe PDFView/Open
054201_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.