Title: Detekce samoregenerace foliového kondenzátoru
Other Titles: Detection of self-healing of foil capacitor
Authors: Křivanec, Václav
Advisor: Laurenc, Jiří
Erben, Ota
Referee: Matějka, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10150
Keywords: kondenzátor;svitkový kondenzátor;dielektrikum;MKP technologie;samoregenerace;self-healing;kapacita;činitel jakosti
Keywords in different language: capacitor;winding capacitor;dielectric;MKP technology;self-healing;capacity;quality factor
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teoretický rozbor svitkového kondenzátoru vyráběného MKP technologií, popis výrobního procesu a rizik, které mohou při výrobě nastat a ovlivnit tak kvalitu kondenzátoru. Nedílnou součástí výroby kondenzátoru jsou elektrické testy, které odhalí nedostatky kondenzátoru. Jejich následné analýzy pak pomohou určit příčiny. Součástí této diplomové práce je hledání nové doplňující metody pro vyhodnocení. Jedná se možnost detekce samoregeneračních výbojů vznikajících uvnitř kondenzátoru během elektrického testu.
Abstract in different language: The master thesis is focused on the theoretical analysis of winding capacitor made by MKP technology, description of manufacturing process and riscs, which have influence on capacitor quality. Important part of capacitor production are electrical tests which serve to finding of capacitor deficiency. Analysis can help determine the causes. The par of this thesis is research of new additional method to evaluation. Is it possibility of detection of self-healing discharges which occur inside the capacitor during electrical test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krivanec_2013_05_06.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
054883_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,94 kBAdobe PDFView/Open
054883_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,65 kBAdobe PDFView/Open
054883_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.