Název: Detekce samoregenerace foliového kondenzátoru
Další názvy: Detection of self-healing of foil capacitor
Autoři: Křivanec, Václav
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Erben, Ota
Oponent: Matějka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10150
Klíčová slova: kondenzátor;svitkový kondenzátor;dielektrikum;MKP technologie;samoregenerace;self-healing;kapacita;činitel jakosti
Klíčová slova v dalším jazyce: capacitor;winding capacitor;dielectric;MKP technology;self-healing;capacity;quality factor
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teoretický rozbor svitkového kondenzátoru vyráběného MKP technologií, popis výrobního procesu a rizik, které mohou při výrobě nastat a ovlivnit tak kvalitu kondenzátoru. Nedílnou součástí výroby kondenzátoru jsou elektrické testy, které odhalí nedostatky kondenzátoru. Jejich následné analýzy pak pomohou určit příčiny. Součástí této diplomové práce je hledání nové doplňující metody pro vyhodnocení. Jedná se možnost detekce samoregeneračních výbojů vznikajících uvnitř kondenzátoru během elektrického testu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on the theoretical analysis of winding capacitor made by MKP technology, description of manufacturing process and riscs, which have influence on capacitor quality. Important part of capacitor production are electrical tests which serve to finding of capacitor deficiency. Analysis can help determine the causes. The par of this thesis is research of new additional method to evaluation. Is it possibility of detection of self-healing discharges which occur inside the capacitor during electrical test.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Krivanec_2013_05_06.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054883_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054883_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054883_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.