Title: Motivace jako dynamizující složka hudebního rozvoje dítěte
Other Titles: Motivation as a driving force of child´s musical development
Authors: Bohatá, Martina
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10155
Keywords: motivace;dítě;hudební rozvoj;hudební výuka;dynamizující složka
Keywords in different language: motivation;child;musical development;musical education;driving force
Abstract: Práce je zaměřená na motivaci k hudbě. Pojednává jak o teoretických, tak částečně o praktických možnostech. Hlavní otázkou bylo, do jaké míry má motivace souvislost s hudebností. V práci jsou uvedené možnosti hudebního rozvoje dítěte v jednotlivých etapách vývoje. Z tohoto shrnutí je patrná důležitost období předškolního a mladšího školního věku.
Abstract in different language: The thesis is focused on a motivation in music. It deals with theoretical and partly with practical possibilities. The main question was, to what degree was the motivation related to musicalness. In the thesis there are mentioned possibilities for a musical development of a child in particular periods of evolution. From this summary it is noticeable the importance of the period in a pre-school and younger school age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - MB.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Bohata_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce707,32 kBAdobe PDFView/Open
Bohata_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce392,13 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Bohata.pdfPrůběh obhajoby práce164,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.