Název: Motivace jako dynamizující složka hudebního rozvoje dítěte
Další názvy: Motivation as a driving force of child´s musical development
Autoři: Bohatá, Martina
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10155
Klíčová slova: motivace;dítě;hudební rozvoj;hudební výuka;dynamizující složka
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;child;musical development;musical education;driving force
Abstrakt: Práce je zaměřená na motivaci k hudbě. Pojednává jak o teoretických, tak částečně o praktických možnostech. Hlavní otázkou bylo, do jaké míry má motivace souvislost s hudebností. V práci jsou uvedené možnosti hudebního rozvoje dítěte v jednotlivých etapách vývoje. Z tohoto shrnutí je patrná důležitost období předškolního a mladšího školního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on a motivation in music. It deals with theoretical and partly with practical possibilities. The main question was, to what degree was the motivation related to musicalness. In the thesis there are mentioned possibilities for a musical development of a child in particular periods of evolution. From this summary it is noticeable the importance of the period in a pre-school and younger school age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - MB.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohata_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce707,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohata_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce392,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Bohata.pdfPrůběh obhajoby práce164,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.