Title: Zpěv jako přirozená součást vývoje osobnosti dítěte
Other Titles: The singing as a natural part of the development of child's personality
Authors: Bedřichová, Alena
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10158
Keywords: zpěv;hlas;dítě;vývoj;motivace
Keywords in different language: singing;voice;child;development;motivation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpěvem jako přirozenou součástí vývoje osobnosti dítěte. Na teoretickou část navazuje výzkumné šetření, které zjišťuje vztah dětí ke zpěvu a jak samy děti vnímají to, kým jsou nejvíce motivováni a podporováni.
Abstract in different language: This thesis deals with singing as a natural part of the development of the child. The theoretical part is followed by the research which identifies the relationship of children to sing and how children themselves perceive it, who are the most motivated and supported.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Alena_Bedrichova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Bedrichova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce598,41 kBAdobe PDFView/Open
Bedrichova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce496,76 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Bedrichova.pdfPrůběh obhajoby práce155,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.