Název: Zpěv jako přirozená součást vývoje osobnosti dítěte
Další názvy: The singing as a natural part of the development of child's personality
Autoři: Bedřichová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10158
Klíčová slova: zpěv;hlas;dítě;vývoj;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: singing;voice;child;development;motivation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpěvem jako přirozenou součástí vývoje osobnosti dítěte. Na teoretickou část navazuje výzkumné šetření, které zjišťuje vztah dětí ke zpěvu a jak samy děti vnímají to, kým jsou nejvíce motivováni a podporováni.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with singing as a natural part of the development of the child. The theoretical part is followed by the research which identifies the relationship of children to sing and how children themselves perceive it, who are the most motivated and supported.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHK) / Bachelor´s works (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Alena_Bedrichova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bedrichova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce598,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bedrichova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce496,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Bedrichova.pdfPrůběh obhajoby práce155,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.