Název: Historie Českého rozhlasu Plzeň a jeho nahrávací činnost
Další názvy: History of Czech Radio Pilsen and its recording activities
Autoři: Krištof, Michal
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10161
Klíčová slova: Český rozhlas Plzeň;Československý rozhlas;Plzeňský rozhlasový orchestr;vysílání;natáční;historie;lidová a folklórní hudba;Zdeněk Lukáš;taneční a dechové orchestry;jazzová a populární hudba
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech radio Pilsen;Czechoslovak radio;Pilsen radio orchestra;broadcasting;recording;history;folk and traditional music;Zdeněk Lukáš;dance and brass orchestras;jazz and popular music
Abstrakt: Tato bakalářská práce se ve své první části zabývá všeobecnou historií stanice Českého rozhlasu v Plzni, mimo fakt týkajících se jejího vývoje a vzniku se též snaží přiblížit poměry panující v rozhlasu jako organizaci ve vztahu k milníkům v českých (československých) dějinách, dále popisuje jeho funkci a regionální význam v západních Čechách a v poslední řadě také obsahovou náplň vysílání a výroby. Druhá část je pak věnována bližšímu pohledu na jeho hudební natáčecí činnost v 50. a 60. letech, konkrétně zaměřenému na počátky nahrávání a pozdější stav po několikaletém odstupu a ustálení vize jeho natáčecí činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this work is dedicated to general history of Czech radio Pilsen, there are informations about its origins and development, about its role during important times in Czech history, next it describes its function and regional importance for west Bohemia and finaly there are informations about broadcasting. Second part is dedicated to closer view on recording activities in 50. and 60. years of 20th century in Czech radio Pilsen focused on its beginnings (in 50.) and progress to late 60'.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Kristof PHK.pdfPlný text práce926,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristof_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce540,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristof_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce430,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Kristof.pdfPrůběh obhajoby práce147,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.