Title: Hudba v řeckých bájích
Other Titles: Music in Greek mythology
Authors: Zoubková, Dana
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Aschenbrenner, Vít
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10174
Keywords: hudba;starověké Řecko;staré řecké báje;hudební nástroj;postavy spjaté s hudbou vyskytující se v řeckých bájích
Keywords in different language: music;ancient Greece;ancient Greek mythology;musical instrument;characters of greek mythology
Abstract: Předmětem zkoumání této práce se stala hudba v řeckých bájích. Hlavními záměry autorky jsou zejména připomenutí míry vlivu kultury starověkého Řecka na současnou evropskou kulturu a dokázání významného postavení hudby v kultuře starověkého Řecka na základě analýzy starých řeckých bájí. Problematika je zpracována s ohledem na možnost využití práce při výuce na druhém stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis was dedicated to music in Greek mythology. The author wants to remind how important is the influence of Greek culture on conterporary European culture. The author wants to prove an important position of music in the culture of ancient Greek too. This importance is proved through ancient Greek mythology. The issue is elaborated with regard to the possible use of work in teaching at primary school and lower secondary school level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce10,94 MBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_hodnoceni_BP_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce522,34 kBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_posudek_BP_oponent_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce605,2 kBAdobe PDFView/Open
Zoubkova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.