Název: Hudba v řeckých bájích
Další názvy: Music in Greek mythology
Autoři: Zoubková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Štěpánka
Oponent: Aschenbrenner, Vít
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10174
Klíčová slova: hudba;starověké Řecko;staré řecké báje;hudební nástroj;postavy spjaté s hudbou vyskytující se v řeckých bájích
Klíčová slova v dalším jazyce: music;ancient Greece;ancient Greek mythology;musical instrument;characters of greek mythology
Abstrakt: Předmětem zkoumání této práce se stala hudba v řeckých bájích. Hlavními záměry autorky jsou zejména připomenutí míry vlivu kultury starověkého Řecka na současnou evropskou kulturu a dokázání významného postavení hudby v kultuře starověkého Řecka na základě analýzy starých řeckých bájí. Problematika je zpracována s ohledem na možnost využití práce při výuce na druhém stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis was dedicated to music in Greek mythology. The author wants to remind how important is the influence of Greek culture on conterporary European culture. The author wants to prove an important position of music in the culture of ancient Greek too. This importance is proved through ancient Greek mythology. The issue is elaborated with regard to the possible use of work in teaching at primary school and lower secondary school level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce10,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoubkova_hodnoceni_BP_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce522,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoubkova_posudek_BP_oponent_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce605,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zoubkova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.