Title: Trestněprávní aspekty výslechů v přípravném řízení
Other Titles: Criminal aspects of interrogation in preliminary proceeding
Authors: Šimanová, Petra
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10180
Keywords: dokazování;výslech;přípravné řízení
Keywords in different language: evidence;interrogation;preliminary proceeding
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou dokazování a především jedním konkrétním důkazním prostředkem, výslechem a jednou konkrétní etapou trestního řízení, řízením přípravným. Na výslech je zde nahlíženo jednak z právního hlediska, a to ať už historického nebo dle současné právní úpravy a také budoucí právní úpravy, která bude platná od 1.9.2012, a která přináší jisté změny. A jednak z hlediska kriminalistického.
Abstract in different language: This work deals with evidence and especially one particular form of evidence -thus interrogation, and one particular stage of the proceedings, the preliminary proceedings. The interrogation is viewed both from a legal point of view, whether historical or under the current legislation and future legislation, which will be effective from September 1, 2012, and that brings some changes. Second, in terms of Criminology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka hotova1.pdfPlný text práce766,32 kBAdobe PDFView/Open
Simanova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce650,32 kBAdobe PDFView/Open
Simanova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce767,89 kBAdobe PDFView/Open
Simanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce533,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.