Název: Trestněprávní aspekty výslechů v přípravném řízení
Další názvy: Criminal aspects of interrogation in preliminary proceeding
Autoři: Šimanová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10180
Klíčová slova: dokazování;výslech;přípravné řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: evidence;interrogation;preliminary proceeding
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou dokazování a především jedním konkrétním důkazním prostředkem, výslechem a jednou konkrétní etapou trestního řízení, řízením přípravným. Na výslech je zde nahlíženo jednak z právního hlediska, a to ať už historického nebo dle současné právní úpravy a také budoucí právní úpravy, která bude platná od 1.9.2012, a která přináší jisté změny. A jednak z hlediska kriminalistického.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with evidence and especially one particular form of evidence -thus interrogation, and one particular stage of the proceedings, the preliminary proceedings. The interrogation is viewed both from a legal point of view, whether historical or under the current legislation and future legislation, which will be effective from September 1, 2012, and that brings some changes. Second, in terms of Criminology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka hotova1.pdfPlný text práce766,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce650,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce767,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce533,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.