Název: Výpověď obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení
Další názvy: Testimony of the acussed, the defendant and witness in criminal proceeding
Autoři: Danielová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Rybář, Miroslav
Oponent: Musil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10183
Klíčová slova: Výpověď;výslech;obviněný;obžalovaný;svědek;konfrontace;prověrka výpovědi na místě;polygraf.
Klíčová slova v dalším jazyce: testimony;examination;accused;defendant;witness;confrontation;on-site review;polygraph.
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem poskytla ucelený pohled na problematiku nejvíce využívaných důkazních prostředků, a to výpovědi obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení a to zejména tak, jak ji řeší trestní řád. Problematiku výslechu jsem však v této práci pojala i z pohledu kriminalistického. V této práci jsou tak zodpovězeny otázky, jak má být výslech připraven, do jakých stádií se člení a jaké taktické postupy je třeba dodržovat. Dále je zaměřena na otázku výpovědi obviněného, a to zejména jaká práva obviněný má, jak je zajišťována jeho přítomnosti u výslechu i to, jaký postup při výslechu je třeba dle zákona dodržet. Další otázkou, jež se v práci zabývám, je výpověď obžalovaného, a to hlavně jaký postup má být použit u jeho výslechu a kdy je možné použít výslech spoluobžalovaného z přípravného líčení v hlavním líčení. Další velkou kapitolou této práce je výpověď svědka. Jsou zde poskytnuty odpovědi na otázky, jaká práva a povinnosti jsou svědkovi přiznána a stanovena, jak má probíhat jeho výslech, jaké má právo na svědečné či jakou ochranu a pomoc mohou orgány činné v trestním řízení svědkovi, jež je zastrašován nebo jinak ohrožen, poskytnout. Též je zde rozebrána problematika konfrontace a prověrky výpovědi. Poslední kapitolou je problematika výslechu na polygrafu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is focused on the testimony of the acussed, the defendant and witness in criminal proceeding. The first chapter of this work is concentrated on the process of evidence and testimony as a type of the evidence and its importace. The second chapter describes testimony as a result of the method called. interrogation.The third chapter is concerned with testimony of the accused, his rights and procedure which is made by penal code for his interrogation. The fourth chapter is concerned with testimony of the accused. The fifth chapter is focused on witness testimony.The sixth chapter describes special methods of evidence, confrontation and on-site review, especiallly how they can help with contradictions in the testimony of one or more persons. The seventh chapter is dedicated to the issue of a polygraph examination, especially to important facts acquired in this way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zdenka_Danielova_Vypoved_obvineneho_obzalovaneho_svedka_v_trestnim_rizeni.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danielova_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce432,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danielova_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce637,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Danielova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.