Title: Zpětnost v trestním právu
Other Titles: Recidivism in criminal law
Authors: Lípa, Dalibor
Advisor: Wipplinger, Eduard
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10200
Keywords: recidiva;recidivista;kriminologie;penologie;trestní právo;prevence;trest
Keywords in different language: recidivism;criminal law;recidivist;criminology;penology;prevention;punishment
Abstract: Práce je zaměřena na zpětnost v trestním právu. Obsahuje detailní přiblížení fenoménu recidivy a historický vývoj právní úpravy. Jádrem práce je současná právní úprava v trestním zákoníku. Práce reflektuje rovněž kriminologický a penologický pohled na recidivu a přibližuje profil recidivisty. Práce pojednává o možné prevenci recidivy a obsahuje úvahy de lege ferenda vzhledem k tomuto jevu.
Abstract in different language: Thesis is focused on phenomenon of recidivism in criminal law. Work contains historical development of recidivism in criminal law. Essential part is about reflection of recidivism in actual criminal code. Thesis works also with criminology and penology point of view. Work gives a suggestions for future legal regulation and prevention solutions and also reflects profile of recidivists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Dalibor Lipa.pdfPlný text práce429,98 kBAdobe PDFView/Open
Lipa_vedouci_Wipplinger.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Lipa_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Lipa_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce570,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.