Název: Zpětnost v trestním právu
Další názvy: Recidivism in criminal law
Autoři: Lípa, Dalibor
Vedoucí práce/školitel: Wipplinger, Eduard
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10200
Klíčová slova: recidiva;recidivista;kriminologie;penologie;trestní právo;prevence;trest
Klíčová slova v dalším jazyce: recidivism;criminal law;recidivist;criminology;penology;prevention;punishment
Abstrakt: Práce je zaměřena na zpětnost v trestním právu. Obsahuje detailní přiblížení fenoménu recidivy a historický vývoj právní úpravy. Jádrem práce je současná právní úprava v trestním zákoníku. Práce reflektuje rovněž kriminologický a penologický pohled na recidivu a přibližuje profil recidivisty. Práce pojednává o možné prevenci recidivy a obsahuje úvahy de lege ferenda vzhledem k tomuto jevu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focused on phenomenon of recidivism in criminal law. Work contains historical development of recidivism in criminal law. Essential part is about reflection of recidivism in actual criminal code. Thesis works also with criminology and penology point of view. Work gives a suggestions for future legal regulation and prevention solutions and also reflects profile of recidivists.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Dalibor Lipa.pdfPlný text práce429,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipa_vedouci_Wipplinger.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipa_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipa_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce570,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.