Title: Oprávněné použití zbraně
Other Titles: Authorized use of a weapon
Authors: Majerová, Pavlína
Advisor: Novotný, František
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10202
Keywords: zbraň;oprávnění;policie;protiprávnost;zbrojní průkaz
Keywords in different language: weapon;authorization;police;illegality;gun license
Abstract: Diplomová práce na téma Oprávněné využití zbraně je koncipována jako ucelený pohled na tuto problematiku. V práci nalezneme pojednání o okolnostech vylučujících protiprávnost, historii trestních úprav,se zaměřením na okolnosti vylučující protiprávnost. V práci jsou přehledně zpracovány vybrané zákony, které jsou ve spojitosti s tématem diplomové práce. Ke konci práce je kapitola pojednávající o zbraních, zbrojním průkaze. Pro pochopení jak se veřejnost staví k oprávněnému použití zbraně je vložen krátký dotazník s vyhodnocenými výsledky.
Abstract in different language: This thesis is written on the topic entitled to use the weapons. The work is to describe the history of the circumstances of justification. The thesis is a description of the essential laws, which are in connection with the legitimate use of weapons. To clarify public opinion is inserted a short questionnaire that this view shows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Majerova Pavlina.pdfPlný text práce652,57 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Pavlina_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce971,78 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Pavlina_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce709,59 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Pavlina_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.