Title: Narovnání v trestním řízení
Other Titles: Settlement in criminal procedure
Authors: Martinkovičová, Monika
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10203
Keywords: narovnání;odklon;alternativní způsob řízení;podmíněné zastavení trestního stíhání;trestní řízení;trest;probace;mediace;obviněný;poškozený;soud;státní zástupce
Keywords in different language: settlement;diversion;alternative way of criminal proceedings;conditional suspension of criminal proceedings;criminal proceedings;punishment;probation;mediation;defendant;damaged;court;attorney
Abstract: Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení a jeho postavení v dnešní justici. V první části se práce zabývá odklony a jejich historií. Následující kapitoly jsou zaměřeny pouze na institut narovnání a jeho platné právní úpravě, komparaci narovnání s podmíněným zastavením trestního stíhání a Probační a mediační službě. Dále se práce věnuje komparaci institutu narovnání se zahraniční právní úpravou. Závěrem práce nechybí úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the institute criminal proceedings in the settlement and its position in today's justice system. The first part of the thesis deals with diversions and their history. The following chapters are focused only on the Institute and its settlement applicable legislation, comparing settlement with conditional suspension of criminal prosecution and the Probation and Mediation Service. Further, a comparison with the foreign institution of settlement legislation. Finally, missing work De lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP -15.4. Narovnani v trestnim rizeni.pdfPlný text práce603,82 kBAdobe PDFView/Open
Martinkovicova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce708,99 kBAdobe PDFView/Open
Martinkovicova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce770,66 kBAdobe PDFView/Open
Martinkovicova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce561,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.