Název: Narovnání v trestním řízení
Další názvy: Settlement in criminal procedure
Autoři: Martinkovičová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10203
Klíčová slova: narovnání;odklon;alternativní způsob řízení;podmíněné zastavení trestního stíhání;trestní řízení;trest;probace;mediace;obviněný;poškozený;soud;státní zástupce
Klíčová slova v dalším jazyce: settlement;diversion;alternative way of criminal proceedings;conditional suspension of criminal proceedings;criminal proceedings;punishment;probation;mediation;defendant;damaged;court;attorney
Abstrakt: Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení a jeho postavení v dnešní justici. V první části se práce zabývá odklony a jejich historií. Následující kapitoly jsou zaměřeny pouze na institut narovnání a jeho platné právní úpravě, komparaci narovnání s podmíněným zastavením trestního stíhání a Probační a mediační službě. Dále se práce věnuje komparaci institutu narovnání se zahraniční právní úpravou. Závěrem práce nechybí úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the institute criminal proceedings in the settlement and its position in today's justice system. The first part of the thesis deals with diversions and their history. The following chapters are focused only on the Institute and its settlement applicable legislation, comparing settlement with conditional suspension of criminal prosecution and the Probation and Mediation Service. Further, a comparison with the foreign institution of settlement legislation. Finally, missing work De lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP -15.4. Narovnani v trestnim rizeni.pdfPlný text práce603,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkovicova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce708,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkovicova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce770,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkovicova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce561,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.