Název: Výpověď obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení
Další názvy: The testimony of the suspect, accused and witness in the criminal procedure
Autoři: Judová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Rybář, Miroslav
Oponent: Musil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10234
Klíčová slova: výslech;výpověď;podezřelý;obviněný;obžalovaný;svědek;mladistvý;trestní řízení;obhájce;mlčenlivost;dokazování
Klíčová slova v dalším jazyce: testimony;suspect;accused;witness;criminal procedure;advocate;maintaining confidentiality;minor
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je institut výpovědi zevrubně popsat. Na počátku jsou charakterizovány základní pojmy této práce, tedy samotná výpověď, jakož i osoba obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení. Dále se zaměřuje na specifika výpovědi v jednotlivých fázích trestního řízení a v neposlední řadě jsou vymezeny pro autorku nejzajímavější aspekty vážící se na tento institut, jako je mlčenlivost či pravdivá a nepravdivá výpověď. V závěru je celá práce shrnuta a je podtržen význam tohoto institutu, jak pro obviněného na straně jedné tak pro orgány činné v trestním řízení na straně druhé.
Abstrakt v dalším jazyce: Main goal of the Master thesis is to describe thoroughly the institute of testimony. In the beginning of the composition there are descibed the most important terms, such as testimony, suspect, accused and witness in the criminal procedure. Than is the composition focused on particularities of testimony in each stage of criminal procedure and after that author delineates the most interesting aspects of testimony, such as maintaining confidentiality and untrue testimony. At the end of the composition is the whole work summarized and the importance of the institute oftestimony emphasized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Aneta Judova_rev2.doc-4.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce448,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce711,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce543,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.