Title: Manželství v islámském právu
Other Titles: Marriage in islamic law
Authors: Märzová, Andrea
Advisor: Bezoušková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10237
Keywords: manželství;islámské právo;rozvod;manželská smlouva;zapuzení;výživné;děti;muslimové;nemuslim;Korán;hadít;Alláh
Keywords in different language: marriage;islamic law;divorce;marriage contract;talaq;children;muslims;no-muslim;Koran;hadith;Allah
Abstract: Rozbor islámského práva jako celku, základních údajů o Islámu, druhy manželství, formy jeho uzavření, manželstký život a následné způsoby rozpadu manželství. Krátká zmínka i o dětech a postavení ženy v islámské společnosti.
Abstract in different language: Information about islamic culture and law, introduction to islamic law. Marriage and divorce in islamic law, short anotation about children and woman´s law in Islam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce411,28 kBAdobe PDFView/Open
Pos.ved.Marz..pdfPosudek vedoucího práce961,62 kBAdobe PDFView/Open
Opon.pos. Marz..pdfPosudek oponenta práce380,48 kBAdobe PDFView/Open
DP obhajoba M..pdfPrůběh obhajoby práce288,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.