Název: Manželství v islámském právu
Další názvy: Marriage in islamic law
Autoři: Märzová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Bezoušková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10237
Klíčová slova: manželství;islámské právo;rozvod;manželská smlouva;zapuzení;výživné;děti;muslimové;nemuslim;Korán;hadít;Alláh
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;islamic law;divorce;marriage contract;talaq;children;muslims;no-muslim;Koran;hadith;Allah
Abstrakt: Rozbor islámského práva jako celku, základních údajů o Islámu, druhy manželství, formy jeho uzavření, manželstký život a následné způsoby rozpadu manželství. Krátká zmínka i o dětech a postavení ženy v islámské společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Information about islamic culture and law, introduction to islamic law. Marriage and divorce in islamic law, short anotation about children and woman´s law in Islam.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce411,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos.ved.Marz..pdfPosudek vedoucího práce961,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Opon.pos. Marz..pdfPosudek oponenta práce380,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP obhajoba M..pdfPrůběh obhajoby práce288,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.