Název: Teoretickoprávní aspekty trestání
Další názvy: Legal Philosophy Aspects of Punishment
Autoři: Barták, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šejvl, Michal
Oponent: Sobek, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10238
Klíčová slova: trest;ospravedlnění;konsekvencialismus;retributivismus;konsekvencialismus pravidel
Klíčová slova v dalším jazyce: punishment;justification;consequentialism;retributivism;rule consequentialism
Abstrakt: Primárním cílem této práce je nastínit a posoudit argumentaci některých teorií ospravedlnění trestu zejména pak konsekvencialismu, retributivního konsekvencialismu a konsensuální teorie. Velká část textu je věnována souvislostem mezi různými typy ospravedlnění, důvodů a teorií trestu. Část práce se též zabývá některými pojmovými znaky trestu.
Abstrakt v dalším jazyce: The primary aim of this thesis is to outline and evaluate the arguments of some punishment justification theories, especially of consequentialism, retributive consequentialism and consensual theory. A major part of the text is devoted to the links between different types of justification, reasons and theories of punishment. A part of the thesis also deals with some conceptual features of punishment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Teorie trestu-Bartak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
B.ved..pdfPosudek vedoucího práce943,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
B.posudek op..pdfPosudek oponenta práce398,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
B.obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.