Title: Teoretickoprávní aspekty trestání
Other Titles: Legal Philosophy Aspects of Punishment
Authors: Barták, Jakub
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Sobek, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10238
Keywords: trest;ospravedlnění;konsekvencialismus;retributivismus;konsekvencialismus pravidel
Keywords in different language: punishment;justification;consequentialism;retributivism;rule consequentialism
Abstract: Primárním cílem této práce je nastínit a posoudit argumentaci některých teorií ospravedlnění trestu zejména pak konsekvencialismu, retributivního konsekvencialismu a konsensuální teorie. Velká část textu je věnována souvislostem mezi různými typy ospravedlnění, důvodů a teorií trestu. Část práce se též zabývá některými pojmovými znaky trestu.
Abstract in different language: The primary aim of this thesis is to outline and evaluate the arguments of some punishment justification theories, especially of consequentialism, retributive consequentialism and consensual theory. A major part of the text is devoted to the links between different types of justification, reasons and theories of punishment. A part of the thesis also deals with some conceptual features of punishment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Teorie trestu-Bartak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
B.ved..pdfPosudek vedoucího práce943,8 kBAdobe PDFView/Open
B.posudek op..pdfPosudek oponenta práce398,56 kBAdobe PDFView/Open
B.obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce383,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.