Title: Islámské právo trestní
Other Titles: Islamic criminal law
Authors: Said, Adam
Advisor: Bezoušková, Lenka
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10239
Keywords: islám;trest;Korán;islámské právo;trestný čin;ukúbát;fiqh;šáríjá
Keywords in different language: islam;punishment;Koran;islamic law;crime;ukúbát;fiqh;shariah
Abstract: Cílem práce je srozumitelně a uceleně představit problematiku islámského práva trestního, české nebo slovenské zdroje k tomuto tématu takřka žádné neexistují nebo se touto otázkou nezabývají. Dalším cílem je rozebrat a analyzovat teoretická východiska a řešení trestněprávních otázek i samu aplikaci islámského trestního práva v praxi, povšimnout si existujících rozdílů a nesouladů, a to pokud možno v co největší šíři kontextů a přístupů.
Abstract in different language: The aim is to clearly and comprehensively introduce the issue of Islamic criminal law, Czech or Slovak resources on this topic almost none or do not deal with this issue. Another goal is to break down and analyze the theoretical background and criminal matters solutions and the very application of Islamic criminal law in practice, noting the existing differences and inconsistencies, and if possible the greatest breadth of contexts and approaches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Islamske_pravo_trestni_Posledni_verze_i_s_bibliografii.pdfPlný text práce901,52 kBAdobe PDFView/Open
Said ved.pr..pdfPosudek vedoucího práce800,48 kBAdobe PDFView/Open
Said Op..pdfPosudek oponenta práce612,52 kBAdobe PDFView/Open
Said obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.