Název: Islámské právo trestní
Další názvy: Islamic criminal law
Autoři: Said, Adam
Vedoucí práce/školitel: Bezoušková, Lenka
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10239
Klíčová slova: islám;trest;Korán;islámské právo;trestný čin;ukúbát;fiqh;šáríjá
Klíčová slova v dalším jazyce: islam;punishment;Koran;islamic law;crime;ukúbát;fiqh;shariah
Abstrakt: Cílem práce je srozumitelně a uceleně představit problematiku islámského práva trestního, české nebo slovenské zdroje k tomuto tématu takřka žádné neexistují nebo se touto otázkou nezabývají. Dalším cílem je rozebrat a analyzovat teoretická východiska a řešení trestněprávních otázek i samu aplikaci islámského trestního práva v praxi, povšimnout si existujících rozdílů a nesouladů, a to pokud možno v co největší šíři kontextů a přístupů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to clearly and comprehensively introduce the issue of Islamic criminal law, Czech or Slovak resources on this topic almost none or do not deal with this issue. Another goal is to break down and analyze the theoretical background and criminal matters solutions and the very application of Islamic criminal law in practice, noting the existing differences and inconsistencies, and if possible the greatest breadth of contexts and approaches.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTP) / Theses (DTL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Islamske_pravo_trestni_Posledni_verze_i_s_bibliografii.pdfPlný text práce901,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Said ved.pr..pdfPosudek vedoucího práce800,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Said Op..pdfPosudek oponenta práce612,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Said obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.