Název: Podprogram pro hrubování zkosení rohu čelní frézou při pětiosém obrábění
Další názvy: Subprogram for roughing corner chamfer using the face mill during the five-axis machining
Autoři: Bouřil, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Oponent: Jandečka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10240
Klíčová slova: parametrické programování;podprogram;čelní fréza;pětiosé obrábění;zkosení
Klíčová slova v dalším jazyce: parametric programming;subprogram;face mill;five-axis machining;chamfer
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tvorbou podprogramu pro zkosení rohu vykloněnou čelní frézou. Úvodní kapitoly se zabývají programováním CNC strojů a analýzou současného stavu. Dále je vytvořen matematický model zkosení rohu a jsou navrženy strategie frézování. Pro dvě vybrané strategie jsou v řídicím systému Heidenhain vytvořeny podprogramy pomocí Q-parametrů. V závěru práce je uvedeno ověření funkčnosti obou podprogramů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on creation of subprogram for corner chamfer with the inclined face mill. Introductory chapters are focused on programming of CNC machines and analysis of the current situation. In the next chapter is created mathematical model of corner chamfer and then there are designed strategies of machining . For two selected strategies in the control system Heidenhain are created subprogrammes using the Q-parameters. In the conclusion of this work is stated verify the functionality of both subprogrammes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bouril_2013.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouril - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouril - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouril - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce407,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.