Title: Podprogram pro hrubování zkosení rohu čelní frézou při pětiosém obrábění
Other Titles: Subprogram for roughing corner chamfer using the face mill during the five-axis machining
Authors: Bouřil, Petr
Advisor: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Referee: Jandečka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10240
Keywords: parametrické programování;podprogram;čelní fréza;pětiosé obrábění;zkosení
Keywords in different language: parametric programming;subprogram;face mill;five-axis machining;chamfer
Abstract: Diplomová práce se zabývá tvorbou podprogramu pro zkosení rohu vykloněnou čelní frézou. Úvodní kapitoly se zabývají programováním CNC strojů a analýzou současného stavu. Dále je vytvořen matematický model zkosení rohu a jsou navrženy strategie frézování. Pro dvě vybrané strategie jsou v řídicím systému Heidenhain vytvořeny podprogramy pomocí Q-parametrů. V závěru práce je uvedeno ověření funkčnosti obou podprogramů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on creation of subprogram for corner chamfer with the inclined face mill. Introductory chapters are focused on programming of CNC machines and analysis of the current situation. In the next chapter is created mathematical model of corner chamfer and then there are designed strategies of machining . For two selected strategies in the control system Heidenhain are created subprogrammes using the Q-parameters. In the conclusion of this work is stated verify the functionality of both subprogrammes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bouril_2013.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce407,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.