Název: Konkurenceschopnost vývojových vrstev při frézování feriticko-martenzitických ocelí
Další názvy: Competitiveness of developing layers during machining of ferritic-martensitic steels
Autoři: Kovařík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Řehoř, Jan
Oponent: Janda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10256
Klíčová slova: tenká vrstva;VBD;TiB2/TiBC;TiAlN;Triple-Coating;frézování
Klíčová slova v dalším jazyce: thin layer;VBD;TiB2/TiBC;TiAlN;Triple-Coating;milling
Abstrakt: Cílem práce bylo otestovat a vyhodnotit konkurenceschopnost nově vyvinuté tenké vrstvy TiB2/TiBC. Práce zahrnuje zhodnocení současného stavu tenkých vrstev a způsoby jejich nanášení na základní substrát. Součástí práce je taktéž experimentální část, ve které je provedeno otestování nástrojů s vrstvou TiB2/TiBC, TiAlN, Triple Coating a nástroje bez vrstvy přičemž je sledováno opotřebení řezného břitu a měřeny řezné síly při obrábění. Na základě těchto výsledků je pak provedeno technicko-ekonomické hodnocení a porovnání jednotlivých vrstev.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis was to determine the competitiveness of new developed thin layer TiB2/TiBC. This thesis includes present state of thin layers and their applications on the substrate. Then the thesis includes experimental part which is carried out testing of tools with deposited thin layers TiB2/TiBC, TiAlN, Triple-Coating and toll without layer. On these tools was observed tool wear and measured cutting forces during machining. Technical and economical evaluation is made from the results of the experiment. Also technical and economical evaluation includes comparison of the layers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Jakub KOVARIK - Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce725,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent_Bc_Kovarik-1.pdfPosudek oponenta práce748,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce439,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.